xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.เชือด"บิ๊กอาดามัสฯ-เสี่ยเปี๋ยง" ผ่องถ่ายทรัพย์สินเอื้อตระกูล"จันทร์สกุลพร"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.ล.ต.กล่าวโทษอดีตกรรมการ ADAM และพวก รวม 8 ราย กรณีกระทำทุจริตต่อหน้าที่ให้ ADAM เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บจ.กีธาจนเป็นเหตุให้ ADAM ได้รับความเสียหาย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษอดีตกรรมการบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ADAM กับพวกรวม 8 ราย ได้แก่ นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ (ประธานกรรมการบริษัท ADAM ในช่วงเกิดเหตุ) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม (กรรมการ ADAM ในช่วงเกิดเหตุ) นายสราวุฒิ ภูมิถาวร (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ ADAM ในช่วงเกิดเหตุ) และพวกอีก 5 ราย ได้แก่ นายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร (เสี่ยเปี๋ยง) นางสาวบงกร จันทร์สกุลพร (หรือชื่อขณะเกิดเหตุ นางสาวธันยพร) นายสรวิศ จันทร์สกุลพร และนางสุดา คุณจักร กรณีร่วมกันกระทำผิดลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ เพื่อให้ ADAM เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (บจ. กีธา) ในปี 2557 เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของ ADAM โดยทุจริต ทั้งที่ทราบว่าระหว่างนั้น บจ.กีธาเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องและอยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวนดำเนินคดี กรณีสงสัยว่าร่วมทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวและมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงิน

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นเหตุให้ ADAM ได้รับความเสียหาย โดยกลุ่มครอบครัวจันทร์สกุลพร ประกอบด้วย นายอภิชาติ นางสาวบงกร และนายสรวิศ ได้รับประโยชน์จากการใช้กระบวนการกลไกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเปลี่ยนถ่ายผู้เป็นเจ้าของของ บจ. กีธา จากเจ้าของเดิม คือ กลุ่มครอบครัวจันทร์สกุลพร มาเป็น ADAM ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีประชาชนทั่วไปเป็นผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันกลุ่มครอบครัวจันทร์สกุลพรเปลี่ยนสภาพของทรัพย์สินซึ่งคือหุ้นของ บจ. กีธา เป็นหุ้น ADAM ซึ่งมีสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน โดยมีการวางแผนการอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการใช้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการลงนามในสัญญาจะซื้อหุ้น บจ. กีธา ขณะเดียวกันได้ใช้บัญชีนอมินีเข้าซื้อหุ้น ADAM เพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงข้างมากในการครอบงำกิจการของบริษัท และใช้สิทธิ์เพิ่มวาระในวันที่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และเห็นชอบให้ซื้อหุ้นดังกล่าว ทำให้สัญญาจะซื้อหุ้นดังกล่าวมีผลผูกพันทันที

สำหรับการกระทำของอดีตกรรมการ ADAM และพวกรวม 8 ราย เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย ก.ล.ต.จึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง 8 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ทำให้ผู้ถูกกล่าวโทษเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี


กำลังโหลดความคิดเห็น...