xs
xsm
sm
md
lg

นับหนึ่ง IFEC / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระบวนการกอบกู้วิกฤต บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC กำลังเริ่มต้น หลังจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่

การจดทะเบียนคณะกรรมการ IFEC ชุดใหม่ ยืดเยื้อมาเกือบ 3 เดือนเต็ม เพราะกลุ่มนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการบริษัทฯ ยื่นคัดค้านการจดทะเบียน แม้ว่า คณะกรรมการชุดใหม่ทั้ง 8 คน จะได้รับการคัดเลือกจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ก็ตาม

แต่คำคัดค้านมีอันต้องตกไปในที่สุด ทำให้คณะกรรมการชุดใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย ประกอบด้วย พ.อ.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ นายทวิช เตชะนาวากุล นายหาญ เชี่ยวชาญ นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย นายพิชิต สินพัฒนสกุล น.ส.ประนอม โฆวินวิพัฒน์ และนายกุดั่น สุขุมานนท์

IFEC เกิดภาวะวิกฤต เมื่อเดือนธันวาคม 2559 หลังผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋ว B/E และลุกลามไปสู่การผิดนัดชำระหนี้อื่นตามมา โดยหุ้นถูกพักการซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560 ก่อนจะถูกย้ายเข้าไปในกลุ่มฟื้นฟูการดำเนินงาน

ผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 29,986 ราย ติดค้างอยู่ในบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้

ความพยายามแก้ปัญหาวิกฤตใน IFEC ถูกขัดขวางจากกลุ่มนายวิชัย โดยตลอด การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ ถูกนายศุภนันท์ ฤทธิ์ไพโรจน์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารเตะถ่วง ประวิงเวลา

แม้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้บริหารชุดเดิมดื้อแพ่ง อ้างข้อกฎหมายโต้แย้ง และไม่ให้ความร่วมมือกับกรรมการบริษัทเสียงข้างมากที่มีมติจัดประชุมผู้ถือหุ้น

แม้นายวิชัย ถูก ก.ล.ต.กล่าวโทษการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ แต่ยังมีนายศุภนันท์ ทำหน้าที่ประวิงเวลาการผ่าตัดโครงสร้างการบริหารงานใน IFEC ทำให้การกอบกู้วิกฤตต้องล่าช้า และบริษัทได้รับความเสียหายมากขึ้น

ไม่มีใครรู้ว่า ฐานะที่แท้จริงของ IFEC เป็นอย่างไร ผู้บริหารชุดเก่าสร้างความเสียหายไว้ขนาดไหน และซุกขยะไว้ใต้พรมมากน้อยเพียงใด

แต่คณะกรรมการชุดใหม่ จะต้องเข้าไปเก็บกวาดขยะ ตรวจสอบทรัพย์สิน ประเมินความเสียหาย และตามคุ้ยว่า ผู้บริหารชุดเก่ามีการทุจริต ยักยอก ผ่องถ่ายทรัพย์สินของบริษัทหรือไม่

และภารกิจในการฟื้นฟูการดำเนินงาน จัดทำงบการเงินส่งตลาดหลักทรัพย์ นำหุ้นกลับเข้ามาซื้อขายอีกครั้ง ซึ่งจะใช้เวลามากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของ IFEC

ถ้าทรัพย์สินมีมากกว่าหนี้สิน ถ้าฐานะทางการเงิน ไม่ถูกผู้บริหารชุดเก่าทำให้ยับเยินมากเกินไป

การนำบริษัทออกจากกลุ่มฟื้นฟูการดำเนินงาน อาจใช้เวลาไม่นาน

กลุ่มนายวิชัย ที่พยายามทุกวิถีทาง เพื่อเตะถ่วงการแก้วิกฤต IFEC ปัจจุบันน่าจะสิ้นฤทธิ์แล้ว ส่วนการฟื้นฟูฐานะการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ ได้เริ่มต้นนับหนึ่งแล้ว

ผู้ถือหุ้น IFEC จำนวนเกือบ 3 หมื่นราย ซึ่งตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังมากว่า 2 ปี กำลังมีความหวังอีกครั้ง เพราะปัญหาที่ผู้บริหารชุดเก่าทิ้งไว้ กำลังได้รับการสะสาง ฐานะการดำเนินงานที่มีปัญหา กำลังได้รับการแก้ไข

หุ้นที่ถือติดค้างอยู่ในมือ และก่อนหน้ามีแนวโน้มที่จะมีค่าเพียงแค่เศษกระดาษ กำลังจะกลับมามีมูลค่าอีกครั้ง

วิบากกรรมผู้ถือหุ้น IFEC กำลังปิดฉาก แต่วิบากกรรมของอดีตผู้บริหาร IFEC ล่มสลาย อาจจะเพิ่งเริ่มต้นกำลังโหลดความคิดเห็น...