xs
xsm
sm
md
lg

(รับชมคลิป) บล.กสิกร คาดการบริโภคในประเทศเติบโตปานกลาง เอกชนเติบโต 3.5%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวธรีทิพย์ วงษ์แสงไพบูลย์ ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
บล. กสิกรไทย มองกลุ่มพาณิชย์ยังเป็นบวก เนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ทําให้บริษัทที่พึ่งพิงตลาดในประเทศจะมีความยืดหยุ่นต่อปัจจัยภายนอกมากกว่า ส่วนประเด็นภายในประเทศที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภค คือ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งที่มีกําหนดการในวันที่ 24 มี.ค. 2562 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 4 พ.ค. 2562 รวมทั้งเราคาดหวังว่า รัฐบาลชุดใหม่จะยังคงมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง
นางสาวธรีทิพย์ วงษ์แสงไพบูลย์ ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่ทีมเศรษฐศาสตร์ของ บล. กสิกรไทย ได้ประเมินทิศทางการบริโภคภาคเอกชนในปี 2562 คาดว่าจะเติบโตในระดับปานกลางที่ 3.5% YoY (เทียบกับ 4.4% ในปี 2561) โดยมองว่า รายได้เกษตรกรจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น ขณะที่คาดว่า รายได้นอกภาคเกษตรจะแข็งแกร่งต่อเนื่อง เนื่องจากส่วนแบ่งที่ลดลงจากกลุ่มท่องเที่ยว จะได้รับการชดเชยจากเม็ดเงินลงทุนทางตรงจากต่างชาติ (FDI) ที่ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น รวมถึงการจัดประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่จะมาถึง

ทั้งนี้ รายได้นอกภาคเกษตรยังคงเป็นปัจจัยสําคัญต่อการบริโภคโดยรวม นอกจากนี้ แม้ว่าสัดส่วนจากการท่องเที่ยว และการส่งออก จะลดลง แต่การฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชน และการประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐาน จะค่อยๆ เข้ามาช่วยชดเชยส่วนที่หายไปดังกล่าว จึงคาดว่า การบริโภคภายในประเทศจะมีภาพรวมแข็งแกร่งในปี

ขณะเดียวกัน ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 พบว่า การบริโภคภาคเอกชนจะเติบโตขึ้น 4.7% YoY ยอดขายสินค้าคงทน (ยอดขายรถยนต์) เป็นกลุ่มที่เติบโตมากที่สุด 9.1% YoY ตามด้วยการเติบโตของภาคบริการที่ 5.7% YoY ขณะที่ยอดขานสินค้ากึ่งคงทน และไม่คงทนมีการเติบโตที่ชะลอลงเป็น 2.9% และ 1.0% ตามลําดับ

อย่างไรก็ตาม แม้การรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจจะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการบริโภคโดยรวมในระดับที่แข็งแกร่ง แต่มองว่า กลุ่มผู้ค้าปลีก จะไม่ได้ประโยชน์จากประเด็นนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะการบริโภคที่เติบโตขึ้นส่วนใหญ่มาจากยอดขายรถยนต์ อย่างไรก็ตาม กสิกรไทย ยังคงมุมมองเป็นบวกต่อการเติบโตของยอดขายสินค้ากึ่งคงทน และสินค้าไม่คงทนอยู่

“รายได้นอกภาคเกษตรยังคงเป็นสัดส่วนที่สําคัญต่อการบริโภคโดยรวมในอนาคต แม้ว่าแรงผลักดันการเติบโตจากกลุ่มท่องเที่ยว และการส่งออก จะมีภาพรวมที่ค่อยข้างจํากัด แต่การฟื้นตัวของ FDI และการประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานจะค่อยๆ มีบทบาทที่สําคัญมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในครึ่งหลังของปี 2562 และทําให้รายได้นอกภาคเกษตรจะแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เพราะคาดว่า การค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นของ FDI และการประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานจะสามารถชดเชยภาพรวมกลุ่มท่องเที่ยว ได้ ดังนั้น จึงคาดว่า การบริโภคภายในประเทศช่วงปี 2562 จะมีอัตราการเติบโตปานกลางที่ 3.5% โดยการบริโภคช่วงครึ่งแรกของปี 2562 จะได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวของกลุ่มท่องเที่ยว และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงการเลือกตั้งในเดือน มี.ค. ที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการบริโภคได้เป็นอย่างดี ส่วนในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 คาดว่า การใช้จ่ายของรัฐบาล และการลงทุนภาคเอกชน จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการบริโภคในประเทศ”

ขณะเดียวกัน มองว่า เศรษฐกิจในต่างจังหวัดจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น ขณะที่การบริโภคในพื้นที่ตัวเมืองจะมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการบริโภคโดยรวมในภาคเอกชน


กำลังโหลดความคิดเห็น...