xs
xsm
sm
md
lg

TMBแจงกรณีควบรวมยังไม่มีข้อสรุป-อยู่ระหว่างหารือ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)(TMB) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ได้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับการรวมกิจการของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี นั้น ทีเอ็มบีขอเรียนชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ ที่ผ่านมาธนาคารได้ทาการศึกษาถึงการเติบโตทางธุรกิจในหลายๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตจากภายในองค์กร หรือการเติบโตจากภายนอกผ่านการรวมกิจการ

ทั้งนี้ ธนาคารยังอยู่ในระหว่างการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงความเป็นไปได้ในการรวมกิจการ รวมถึงมีการนำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร หากแต่การศึกษาดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุปอันเป็นที่ยุติในขณะนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...