xs
xsm
sm
md
lg

PTTEP เข้าซื้อหุ้น 33.8% ใน APICO ผู้ร่วมทุนในโครงการสินภูฮ่อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


PTTEP เข้าซื้อหุ้น 33.8%ใน APICO ผู้ร่วมทุนในโครงการสินภูฮ่อม มูลค่า 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดแล้วเสร็จ H1/62

บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท PTTEP SP Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย (Share Purchase Agreement: SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้น 33.8% ในบริษัท APICO LLC จากบริษัท Tatex Thailand LLC และ Tatex Thailand II LLC ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลค่าดังกล่าวจะต้องมีการปรับเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปจนกว่าการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในครึ่งแรกของปี 2562

บริษัท APICO LLC ถือสัดส่วนการลงทุน 35% ในแปลง EU1/E5N (โครงการสินภูฮ่อม) และสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในแปลง L15/43 และแปลง L27/43 โดยปัจจุบัน ปตท.สผ. ถือสัดส่วน 55% ของโครงการสินภูฮ่อม และเป็นผู้ดำเนินการ ภายหลังการเข้าซื้อ ปตท.สผ. จะมีสัดส่วนการลงทุนรวม (ทั้งทางตรง และทางอ้อม) เพิ่มขึ้นเป็น 66.8%

โครงการสินภูฮ่อม เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบนบก ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 61 มีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ เฉลี่ยประมาณ 79 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (12,927 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายคอนเดนเสท เฉลี่ยประมาณ 246 บาร์เรลต่อวัน

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTEP กล่าวว่า การเข้าซื้อดังกล่าวเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของ ปตท.สผ. ที่เน้นขยายการลงทุนในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง ปตท.สผ. มีความเชี่ยวชาญ โดยจะสามารถเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียม และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนกับบริษัท และยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศในอนาคตอีกด้วย

ปัจจุบัน ปตท.สผ. ถือสัดส่วน 55% ของโครงการสินภูฮ่อม และเป็นผู้ดำเนินการ ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ ปตท.สผ. จะมีสัดส่วนการลงทุนรวมทั้งทางตรง และทางอ้อม ในโครงการสินภูฮ่อม เพิ่มขึ้นเป็น 66.8%


กำลังโหลดความคิดเห็น...