xs
xsm
sm
md
lg

“เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป” เคาะราคาหุ้น IPO ที่ 13 บาท เปิดจองซื้อวันที่ 7-8 และ 11 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป” เคาะราคาขาย IPO ที่ 13 บาทต่อหุ้น พร้อมลงนามตั้ง บล.กสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ บล. อีก 4 แห่งร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เตรียมแผนลงทุนขยายสาขาร้านอาหารในไทยและต่างประเทศเต็มสูบ พร้อมตั้งเป้าเป็นผู้นำธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป หรือ ZEN ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) และแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้สำรวจความต้องการจองซื้อหุ้น IPO ของ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จากนักลงทุนสถาบัน (Book Building) เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบัน โดยนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้อที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 13 บาท และมากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจ และโอกาสการเติบโตในอนาคต จึงได้กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่หุ้นละ 13 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) โดยเตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 7-8 และ 11 กุมภาพันธ์นี้ และคาดว่า หุ้น ZEN จะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 225 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ระดมทุนเพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการขยายและปรับปรุงสาขาร้านอาหาร ชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN กล่าวว่า ตั้งเป้านำบริษัทก้าวเป็นผู้นำของประเทศในธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส (Food Service) และกำหนดวิสัยทัศน์องค์กรเป็นผู้นำธุรกิจอาหารที่ได้รับความนิยม และความไว้วางใจจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้วางแผนขยายธุรกิจและปรับปรุงร้านอาหาร ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อย่างเต็มที่ หลังจากได้ลงทุนด้านระบบบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเป็นที่เรียบร้อย โดยในปี 2562 บริษัทวางแผนงานขยายร้านอาหารรวมประมาณ 123 สาขา แบ่งเป็นการขยายสาขารูปแบบเดิม และรูปแบบใหม่ที่มีขนาดเล็กลง (พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.) โดยกลุ่มบริษัทฯ 36 สาขา และให้สิทธิแฟรนไชส์ 87 สาขา ส่วนในปี 2563 บริษัทฯ วางแผนงานขยายร้านอาหารรวมประมาณ 225 สาขา แบ่งเป็นการขยายสาขารูปแบบเดิม และรูปแบบใหม่ โดยกลุ่มบริษัทฯ 50 สาขา และให้สิทธิแฟรนไชส์ 175 สาขา

ทั้งนี้ ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.ธุรกิจร้านอาหาร 2.ธุรกิจแฟรนไชส์ และ 3.ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) และบริการจัดเลี้ยง (Catering) ธุรกิจให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) และบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร (Restaurant Consultancy) และธุรกิจอาหารค้าปลีก (Retail Business) เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat) ซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากการจำหน่ายในร้านอาหารมาต่อยอด เพื่อวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีร้านอาหารรวม 12 แบรนด์ แบ่งเป็น กลุ่มร้านอาหารญี่ปุ่น 6 แบรนด์ ได้แก่ 1.ZEN ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม (Authentic Japanese Food) 2.Musha by ZEN ร้านอาหารญี่ปุ่นแนวใหม่ 3.Sushi Cyu Carnival Yakiniku ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียม 4.AKA ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น (Yakiniku) 5.Testu ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแบบพรีเมียม และ 6.On the Table Tokyo Café ร้านอาหารประเภทไลฟ์สไตล์

และกลุ่มร้านอาหารไทยอีก 6 แบรนด์ ได้แก่ 1.ตำมั่ว ร้านอาหารไทย-อีสาน 2.ลาวญวน ร้านอาหารไทย-อีสานและเวียดนาม 3.แจ่วฮ้อน ร้านอาหารประเภทสุกี้ลาว หรือจิ้มจุ่ม 4.เฝอ ร้านก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนาม 5.de Tummour ร้านอาหารไทย-อีสานแบบพรีเมียม และ 6.เขียง (Khiang by tummour) ร้านอาหารไทยตามสั่งหรือ Street Food แบรนด์ใหม่ที่นำเสนออาหารไทยจานเดียว โดยเปิดบริการสาขาแรกที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาเจษฎาบดินทร์ จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีร้านอาหารในไทยและต่างประเทศรวม 255 สาขา แบ่งเป็นกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารไทย 167 สาขา และกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น 88 สาขา ซึ่งในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นร้านอาหารที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ 110 สาขา และให้สิทธิแฟรนไชส์ 145 สาขา
 
ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-กันยายน 2561) มีรายได้รวม 2,226.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 108.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจแฟรนไชส์
 
“เรามีจุดเด่นด้านการเป็นผู้ให้บริการอาหาร (Food Services) อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีทั้งธุรกิจร้านอาหารที่มี
แบรนด์หลากหลาย สามารถตอบสนองผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อระดับล่าง กลาง และบน และมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายสาขาได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงยังมีการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างและจุดแข็งให้กับการดำเนินธุรกิจ” นายบุญยง กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...