xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.จับมือ MSCI จัดสัมมนา “Thailand Sustainable Investment”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ MSCI จัดสัมมนา “Thailand Sustainable Investment” เปิดมุมมองการลงทุนอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับธุรกิจเข้าสู่ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนในระดับสากล MSCI ESG Index แก่ผู้บริหาร บจ. บล. และ บลจ. เพื่อสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ลงทุนทั่วโลก

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดสัมมนา “Thailand Sustainable Investment” เป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และ MSCI Inc. ผู้จัดทำดัชนี MSCI ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกใช้เป็นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเชิญผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียน (บจ.) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) รับฟังมุมมองของผู้ลงทุนสถาบัน และข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนการลงทุนอย่างยั่งยืน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทเข้าสู่ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนในระดับสากล MSCI ESG Index เพื่อสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ลงทุนในการพิจารณาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในระยะยาว

“ปัจจุบัน การลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนทั่วโลก โดยนำข้อมูลการดำเนินธุรกิจด้าน ESG มาประกอบการพิจารณาลงทุนควบคู่กับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลรายงาน The United Nations-supported Principles for Responsible Investment พบว่า ปี 2561 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการลงทุนอย่างยั่งยืนมีมูลค่าสูงถึง 82 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ สะท้อนว่า ผู้ลงทุนสนใจลงทุนในธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริม บจ. ดำเนินงานโดยคำนึงถึง ESG รวมถึงเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 มี 19 บจ. เป็นสมาชิกดัชนี DJSI และ 32 บจ. เป็นสมาชิก MSCI AC ASEAN ESG UNIVERSAL Index ครองแชมป์สูงสุดในอาเซียน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดทำรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI) และดัชนี SETTHSI เพื่อเป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนใช้อ้างอิงในการลงทุน เพื่อผลตอบแทนในระยะยาว

โดยปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนที่จะพัฒนา บจ. ก้าวสู่ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนระดับโลกเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอกย้ำคุณภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ.ไทย ควบคู่กับการส่งเสริม บจ.ขนาดกลางและเล็ก นำ ESG เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อสร้างคุณภาพ บจ. ทำให้ตลาดทุนไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” เพื่อมุ่งหวังให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน” นายกฤษฎา กล่าว

งานสัมมนาครั้งนี้ ได้เชิญผู้บริหารภาคตลาดทุน ตลาดเงิน และผู้บริหารจาก MSCI อาทิ นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต., นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, นายพีร์ ยงวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. บัวหลวง, Mr. Mohdi Jeroudi Vice President-Index & ESG at MSCI และ Mr. Valentin Laiseca Executive Director at MSCI Singapore ร่วมให้ข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนในตลาดทุนไทย โอกาสและความท้าทายในการลงทุนที่ยั่งยืน ปัจจัยในการบูรณาการ ESG สู่การปฏิบัติจริงในการดำเนินธุรกิจ โดยงาน “Thailand Sustainable Investment” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...