xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดซีไอเอ็มบี ไทย อนุมัติ “กิตติพันธ์” ลาพักชั่วคราว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 อนุมัติการขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

สืบเนื่องจากการที่นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ได้ถูกกล่าวหาตามที่ปรากฏในข่าวแล้วนั้น นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ได้ยื่นขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของธนาคารจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ในการปกป้องชื่อเสียงและมาตรฐานทางวิชาชีพของการเป็นนายธนาคาร ตลอดจนเป็นการรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของธนาคาร

ทั้งนี้ การขอลาพักเป็นการชั่วคราวของ นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ จะเริ่มมีผลภายหลังจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้มีการเสนอชื่อต่อหน่วยงานกำกับดูแล ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้มีการประกาศให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในเฟซบุ๊กของนายกิตติพันธ์ Kittiphun Anutarasoti ให้เหตุผลของการขอพักงานว่า หลักๆ ที่ผมตัดสินใจขอพักงาน คือ ไม่ต้องการให้เรื่องส่วนตัวนั้นกระทบใดๆ กับชื่อเสียงและการดำเนินงานของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และผมเองมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาและพลังในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าในการที่จะดำเนินการต่างๆ เพื่อปกป้องชื่อเสียง จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิ์ทางกฎหมายอย่างเต็มที่ ผมจะเริ่มพักงานหลังจากที่ Acting President and CEO ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบใดๆ กับการดำเนินงานของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น...