xs
xsm
sm
md
lg

เสียงร้องผู้ถือหุ้น EARTH / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่ของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธจำกัด (มหาชน) หรือ EARTH กำลัง แบกรับแรงกดดันอย่างหนัก ในการแก้ปัญหาลูกหนี้รายนี้ เพราะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ถือหุ้น และ ผู้ถือหุ้นกู้ประมาณ 80 คนนัดรวมตัวที่ธนาคาร และยื่นข้อเรียกร้องให้ผู้บริหารธนาคารชี้แจงข้อข้องใจใน 5 ประเด็นข้อเรียกร้องทั้ง 5 ประเด็นประกอบด้วย เหตุผลการที่ธนาคารกรุงไทยระงับสินเชื่อ EARTH การอายัดเงินในบัญชี ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจ และไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 3 แสนบาทได้


การขอให้ธนาคารหยุดกล่าวโทษ กรณีใบส่งสินค้าทางเรือหรือตั๋ว B/L ปลอม เพราะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของคู่ค้าและกระทบต่อการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น การขอคำชี้แจง กรณีไม่ออกหุ้นกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท ให้ EARTH ทั้งที่จะนำเงินจากการออกหุ้นกู้จำนวน 3,500 ล้านบาทมาชำระคืนให้ธนาคาร


และการขอคำชี้แจงนโยบาย และจุดประสงค์ของธนาคาร ในการปรับโครงสร้างหนี้ของ EARTH เนื่องจากธนาคารเป็นผู้หยุดสินเชื่อทุกประเภท และทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนไม่สามารถดำเนินธุรกิจตามปกติได้


ไม่น่าเชื่อว่า ข้อเรียกร้องทั้ง 5 ประเด็น จะมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นกู้ EARTH เพราะควรเป็นข้อเรียกร้องที่ถูกผลักดันมาจากกลุ่มอดีตกรรมการและผู้บริหารบริษัทมากกว่า


เพราะทั้ง 5 ประเด็นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นกดดันให้ผู้บริหารธนาคารกรุงไทยตอบนั้น ไม่น่าจะเป็นประโยชน์อันใดต่อกระบวนการ ฟื้นฟูบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ ซึ่งตกอยู่ในสภาพตายซาก มีหนี้สินล้นพ้นตัว และหุ้นถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขาย


ความล่มสลายของ EARTH ทำให้ผู้ถือหุ้นจำนน 16,743 คนได้รับความเดือดร้อน ผู้ถือหุ้นกู้จำนวนหลายพันคนกระวน กระวาย ไม่รู้ว่า เงินที่ลงทุนไว้ในหุ้นกู้ จะได้รับชำระคืนเมื่อใด


ต้นตอของความเสียหาย ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ ไม่ได้เกิดจากธนาคารกรุงไทย แต่เกิดจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อดีตกรรมการและอดีตผู้บริหารบริษัท รวมหัวกันทุจริต จนมีคดีติดตัวหลายคดี โดยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษในความผิดสร้างหนี้เทียม เผยแพร่ข้อมูลเท็จ และถูกธนาคารกรุงไทยฟ้อง ในดคีปลอมแปลงเอกสาร ใบนำเข้าถ่านหิน โดยไม่มีถ่านหินส่งมอบจริง


ความเสียหายของกลุ่มผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นกู้ EARTH เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ ซึ่งทุกฝ่ายต้องเร่งแก้ไข หามาตรการเยียวยาอย่างเต็มที่ และฟื้นฟูฐานะของบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้โดยเร็วที่สุด


แต่ 5 ประเด็นที่กลุ่มผู้ถือหุ้น ฯ เรียกร้องนั้น ผู้บริหารธนาคารกรุงไทยคงลำบากใจที่จะชี้แจงหรือสนองตอบข้อเรียกร้อง


เพราะการระงับสินเชื่อ การแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหาร EARTH การอายัดเงินในบัญชีบริษัท หรือแม้แต่การไม่ออกหุ้นกู้ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารธนาคารกรุงไทยต้องปฏิบัติ และถ้าไม่ปฏิบัติ อาจมีความผิดติดคุก ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ในเมื่อธนาคารมีหลักฐานว่าลูกหนี้โกง จะไม่แจ้งความดำเนินคดีได้หรือ และในเมื่อธนาคารเห็นว่า ลูกหนี้มีปัญหาในการชำระหนี้ จะปล่อยกู้ต่อ ทำให้ธนาคารมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นหรือปัญหาทั้งหลายภายใน EARTH ธนาคารกรุงไทยไม่ใช่ตัวต้นเหตุ แต่เป็นเพียงปลายเหตุ โดยต้นเหตุเกิดจากน้ำมือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อดีตกรรมการและอดีตผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ ที่สมรู้ร่วมคิดกันทุจริต สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายกลุ่มผู้ถือหุ้น ฯ ที่เดือดร้อนควรรวมพลัง กดดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินคดีกับอดีตกรรมการและอดีตผู้บริหารบริษัท รวมทั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยที่อาจร่วมขบวนการโกง และเร่งรัดการติดตามอายัดทรัพย์สินของบริษัทที่อาจถูกผ่องถ่ายออกไป เพื่อนำมาเกลี่ยชำระคืนเจ้าหนี้


ตัวการสำคัญผู้สร้างความหายนะให้ EARTH มีเพียงอดีตกรรมการและอดีตผู้บริหารบริษัทเท่านั้น


ผู้ถือหุ้นต้องตามบดขยี้ให้เป็นคดีตัวอย่าง อย่าปล่อยให้ลอยนวลกำลังโหลดความคิดเห็น...