xs
xsm
sm
md
lg

คลังให้ใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 4 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.ล.ต. เปิดเผยกระทรวงการคลัง เห็นชอบการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 4 ราย ปฏิเสธคำขอใบอนุญาตจำนวน 2 ราย และ 1 รายที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. แจ้งว่า ตามที่ได้มีผู้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 จำนวน 7 ราย นั้น ในวันที่ 7 มกราคม 2562 กระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตดังกล่าวดังนี้
กลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีจำนวนรวม 4 ราย ประกอบด้วยผู้ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 3 รายคือ บริษัท บิทคอยน์ จำกัด (BX) เว็บไซต์ bx.in.th (2) บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BITKUB) เว็บไซต์ bitkub.com และ  บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Satang Pro) เว็บไซต์ satang.pro และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี (Broker/Dealer) จำนวน 1 ราย คือบริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด (Coins TH) เว็บไซต์ Coins.co.th กลุ่มที่คำขออนุญาตถูกปฏิเสธจำนวน 2 ราย คือบริษัท แคชทูคอยน์ จำกัด (Cash2coin) เว็บไซต์ cash2coins.com และบริษัท เซาท์อีส เอเชีย ดิจิทัล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (SEADEX) เว็บไซต์ seadex.io ซึ่งได้ยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange)
 
เนื่องจากระบบงานสำคัญ อาทิ การดูแลรักษาทรัพย์สินและระบบงานในการทำความรู้จักตัวตนลูกค้ายังไม่มีความพร้อมตามมาตรฐานที่ ก.ล.ต. ยอมรับ และไม่สามารถแสดงได้ว่าระบบ IT security และ cybersecurity มีความปลอดภัยเพียงพอ

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท Cash2coin และ SEADEX มีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้บทเฉพาะกาล ผลการพิจารณานี้จึงเป็นเหตุให้บริษัทต้องยุติการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เวลาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย รวมทั้งแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเพื่อการโอนทรัพย์สินของตนเองคืน หรือโอนไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นตามความประสงค์ของลูกค้า กระทรวงการคลังจึงอนุญาตให้บริษัททั้ง 2 รายดังกล่าว ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ยังมีทรัพย์สินของลูกค้าที่รับฝากไว้ ขอความร่วมมือให้บริษัทฯ ดำเนินการโอนหรือส่งคืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าหรือตามคำสั่งลูกค้า และขอให้แจ้งผลการดำเนินงานให้ ก.ล.ต. ทราบด้วย โดย ก.ล.ต. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัททั้ง 2 แห่งทราบเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ การปฏิเสธคำขอใบอนุญาตดังกล่าว ไม่ได้ตัดสิทธิในการยื่นขอใบอนุญาตได้อีกในอนาคตเมื่อบริษัทมีความพร้อม

สำหรับผู้ขออนุญาตรายบริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด (Coin Asset) เว็บไซต์ coinasset.co.th ซึ่งยื่นขอใบอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น เนื่องจากในระหว่างพิจารณาคำขอ Coin Asset มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่มีนัยสำคัญต่อการพิจารณา ขณะนี้กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้การพิจารณาคำขอของบริษัทต้องเลื่อนออกไป โดยในระหว่างนี้บริษัทดังกล่าวยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ภายใต้บทเฉพาะกาล


กำลังโหลดความคิดเห็น...