xs
xsm
sm
md
lg

ธพว.ปลื้มผู้เข้าร่วมโครงการ “ฮัก TAXI” อื้อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธพว.ปลื้มผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ ตอบรับจองสิทธิเข้าร่วมโครงการ “ฮัก TAXI” สร้างโอกาสเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในระบบ คาดทำให้ผู้กู้สามารถผ่อนชำระหนี้ต่ำกว่าการจ่ายค่าเช่าแท็กซี่รายวันโดยเฉลี่ยวันละ 400-500 บาท ส่วนระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อของผู้กู้แต่ละรายนั้นเสร็จภายใน 45 วัน

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank กล่าวถึงผลเปิดเผยผลจากที่ธนาคารฯ ได้ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำการสำรวจ “การประเมินศักยภาพธุรกิจท้องถิ่นของประเทศไทย” กรณีศึกษาธุรกิจบริการแท็กซี่นั้น พบว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ทั่วประเทศกว่า 1.2 แสนราย และมีรถแท็กซี่ในระบบกว่า 9 หมื่นคัน เป็นรถส่วนบุคคล (เขียว-เหลือง) กว่า 37%

ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ถึง 76.69% ทำอาชีพขับแท็กซี่มานานาน คือ ตั้งแต่ 6 ปี-20 ปี อีกทั้งยังมีผู้ที่ยึดอาชีพขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพหลักสูงถึง 87.98% อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ยังเป็นคนที่ต้องทำงานหนักโดยเฉลี่ยต้องใช้เวลาในการขับรถแท็กซี่ 25 วันต่อเดือน อีกทั้งยังต้องขับควบกะช่วงเช้า ช่วงเย็น และช่วงกลางคืน เฉลี่ยกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน 1,700 บาท แต่เมื่อหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว เหลือรายได้เฉลี่ยเพียงวันละ 400 บาท จึงมีปัญหามีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังชี้ด้วยว่า สัดส่วนรถแท็กซี่ที่ใช้ประกอบอาชีพในปัจจุบันเกือบ 50% หรือประมาณ 35,000 คัน เป็นรถที่เหลืออายุการใช้ไม่ถึง 5 ปี ซึ่งตั้งแต่ปี 61 เป็นต้นไป จะมีจำนวนรถแท๊กซี่ที่ต้องทยอยหมดอายุกว่า 10,000 คันต่อปี ดังนั้น ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ 70% จึงยังต้องการสินเชื่อในระบบ เพื่อใช้ซื้อรถใหม่ เนื่องจากเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และคุ้มกว่าการเช่ารถ อีกทั้งยังสามารถจัดสรรเวลาทำงานได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อไปยังการให้บริการแก่ผู้โดยสารด้วย แต่ข้อเท็จจริงที่ผ่านมา ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ส่วนใหญ่ 65% มีปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งทุน จึงต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ จนส่งผลให้ต้องแบกภาระหนี้ในระดับสูงจนยากจะหลุดพ้นวงจรความยากจนไปได้

ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อย ได้เปิดโครงการ “ฮัก TAXI” เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย ช่วยเสริมแกร่งและยกระดับการประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการแท็กซี่จะได้ประโยชน์ เช่น ไม่ถูกปฏิเสธ ไม่ถูกโกงมิเตอร์ และปอลดภัย เป็นต้น

ทั้งนี้ ธนาคารได้เริ่มเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ แสดงเจตจำนงความต้องการเข้าร่วมโครงการ “ฮัก TAXI” เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.61 ซึ่งได้การตอบรับอย่างดียิ่ง เนื่องจากโครงการนี้ ผู้ประกอบอาชีพจะได้รับการพัฒนาการประกอบอาชีพแท็กซี่ ควบคู่กับเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตามแนวทางอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของสินเชื่อ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) เงื่อนไขผ่อนปรน ผ่อนถูกกว่าจ่ายค่าเช่ารถ ผู้กู้สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ ให้สิทธิ 1 คนต่อการกู้ซื้อรถได้ 1 คัน ใช้ บสย.ค้ำประกันได้

ธพว. ได้กำหนดวงเงินโครงการรวม 1 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดือนละ 0.42% ต่อเดือน หรือคิดเป็นอัตราปีละ 2.5% โดยปล่อยกูเต็มวงเงิน 100% ของราคารถรวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตัวรถ และไม่มีเงินดาวน์ ซึ่งจะทำให้ผู้กู้สามารถผ่อนชำระหนี้ต่ำกว่าการจ่ายค่าเช่าแท็กซี่รายวันโดยเฉลี่ยวันละ 400-500 บาท ส่วนระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อของผู้กู้แต่ละรายนั้น จะเสร็จภายใน 45 วัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับสวัสดิการยกระดับคุณภาพชีวิต โปรแกรมเสริมแกร่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ เช่น ฝึกอบรมทักษะภาษา, ระบบประกันสังคม, การออมเพื่อประโยชน์ในวัยเกษียณ และมีระบบเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น

กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวอีกว่า อาชีพขับรถแท็กซี่เกี่ยวโยงกับบุคคลต่างๆ อีกจำนวนมาก ตั้งแต่ผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 3-5 ล้านคนต่อวัน นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยมากกว่า 30 ล้านคนต่อปี ดังนั้น การยกระดับแท็กซี่จะช่วยให้ผู้ประกอบการอาชีพนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ ขณะที่ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ปลอดภัย รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...