xs
xsm
sm
md
lg

“ธพว.” ปล่อยกู้ SMEs ที่เป็นลูกหนี้ กยศ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธพว. ลงนามความร่วมมือ กยศ. สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้กู้ยืมของ กยศ. หวังช่วยส่งเสริมศักยภาพ และสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนา ขยาย หรือปรับปรุงกิจการของตนเอง คาดจะมีผู้ขอกู้ราว 2 แสนราย

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นผู้กู้ยืมด้านสินเชื่อ และการลงทุนในธุรกิจ SMEs

ทั้งนี้ นายชัยณรงค์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านแหล่งเงินทุน เพื่อการลงทุนพัฒนา ขยาย หรือปรับปรุงกิจการของตนเอง โดยปัจจุบัน กยศ. มีผู้กู้ยืมจำนวนกว่า 5.5 ล้านราย มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้กว่า 3.7 ล้านราย

ดังนั้น กองทุนเล็งเห็นว่ามีผู้กู้ยืมจำนวนไม่น้อยที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือพนักงานประจำที่ตัดสินใจออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัว อย่างไรก็ตาม หากผู้กู้ยืมกลุ่มนี้มีวินัยทางการเงินหรือมีประวัติการชำระเงินคืนกองทุนอย่างต่อเนื่อง ควรจะได้รับโอกาสในการสนับสนุนเงินลงทุน เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ และ กยศ. ยังคาดว่าช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้กู้ยืม เพื่อให้มีรายได้เพียงพอที่จะชำระเงินคืนกองทุน เพื่อนำมาหมุนเวียนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลในการสร้างโอกาส สร้างงานสร้างอาชีพ และการมีรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน ตลอดจนช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวต่อไป

ด้านนายมงคล กล่าวว่า ผลสำรวจผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จัดทำร่วมกับธนาคารฯ นั้น พบว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่สูงถึง 5.2 ล้านราย เป็นรายย่อย หรือ “จุลเอสเอ็มอี” ซึ่งยังไม่จดทะเบียนกว่า 3 ล้านราย ซึ่งในจำนวนผู้ประกอบการเหล่านั้น ส่วนหนึ่ง คือ ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ที่มีประวัติการชำระเงินคืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธพว. คาดหมายจะมีกลุ่มผู้ประกอบการขอสินเชื่อดังกล่าวนี้ ราว 2 แสนราย

ทั้งนี้ ธพว. นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ร่วมกับ กยศ. สนับสนุน SMEs ที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. โดยมองเห็นโอกาสเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียนจบแล้ว และยังศึกษาอยู่ มีวินัยทางการเงินที่ดี ผลักดันให้นักธุรกิจรุ่นใหม่เป็น “ผู้ประกอบการดาวรุ่ง” ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความรู้ เพื่อนำไปลงทุนพัฒนา ขยาย ปรับปรุงกิจการของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเช่น สินเชื่อ “เถ้าแก่ 4.0” สำหรับนิติบุคคล ส่งเสริม SMEs ที่ต้องการลงทุนใหม่ ขยายกิจการ ปรับปรุง ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี สินเชื่อ “เศรษฐกิจติดดาว” หรือ “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)” อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.25 ต่อเดือน ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี สำหรับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ดำเนินธุรกิจเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยวชุมชน มีนวัตกรรม และอาชีพอิสระ และสินเชื่อ “Transformation Loan เสริมแกร่ง” อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 4 ต่อปี ตลอดอายุโครงการ 7 ปี วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย


กำลังโหลดความคิดเห็น...