xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.สผ.รับสิทธิสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย 2 แปลง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปตท.สผ. รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 มั่นใจด้วยประสบการณ์ในฐานะผู้ดำเนินการแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และได้เตรียมแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้แล้วนั้น จะสามารถรักษาความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติเมื่อเริ่มสัญญาแบ่งปันผลผลิตของทั้งแหล่งเอราวัณ และแหล่งบงกช ตามเงื่อนไข

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งว่า ตามที่กระทรวงพลังงานประกาศผลการประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นั้น PTTEP แจ้งว่า บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และเป็นผู้ดำเนินการในแปลงสำรวจหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 60 และร้อยละ 100 ตามลำดับ

ทั้งนี้ แปลงสำรวจหมายเลข G1/61 เป็นการลงทุนร่วมกับบริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) โดยคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตในไตรมาสแรกของปี 2562 บริษัทเชื่อมั่นว่า ด้วยประสบการณ์ในฐานะผู้ดำเนินการแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และได้มีการเตรียมแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้แล้วนั้น จะสามารถรักษาความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติเมื่อเริ่มสัญญาแบ่งปันผลผลิตของทั้งแหล่งเอราวัณ และแหล่งบงกช ตามปริมาณการผลิตขั้นต่ำที่ 800 และ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตามลำดับ

และจะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิต และปริมาณสำรอง ให้กับบริษัทในระยะยาว รวมทั้งแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้บริษัทบริหารจัดการต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...