xs
xsm
sm
md
lg

“โนมูระ” สุดยอดโบรกเกอร์ / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย หรือ สมาคมโบรกเกอร์มีมติ คงค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายหุ้นอัตราแนะนำตามเดิม เพราะเป็นอัตราที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่มติคณะกรรมการสมาคม ฯ ครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของโบรกเกอร์บางแห่ง


อัตราค่านายหน้าแนะนำของสมาคม กำหนดเป็นขั้นบันใด โดยคำสั่งซื้อขายต่ำกว่า 5 ล้านบาท กำหนดอัตราค่านายหน้า 0.25 % หรือ 2,500 บาท ต่อมูลค่าการซื้อขายหุ้น 1 ล้านบาท และลดหลั่นไป โดยคำสั่งซื้อขายเกิน 5 ล้านบาท และเกิน 10 ล้านบาท จะคิดต่ำกว่า


เช่นเดียวกับการสั่งซื้อขายหุ้นผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะคิดลดหลั่นเป็นขั้นบันได ตั้งแต่อัตรา 0.15 % ลงไป ตามวงเงินที่ลูกค้าสั่งซื้อขายหุ้นแต่ละรายการ


อัตราค่านายหน้าแนะนำของสมาคมฯ แทบไม่มีโบรกเกอร์ใดใช้อ้างอิงในการปฏิบัติ แต่จะกำหนดอัตราค่านายหน้าตามที่แต่ละโบรกเกอร์เห็นว่าเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้

เพราะปัจจุบันอัตราค่านายหน้าเปิดให้โบรกเกอร์กำหนดอย่างเสรี


โบรกเกอร์แห่งไหนจะคิดเท่าไหร่ได้ตามใจ โดยอัตราค่านายหน้าต่ำสุดที่กำหนดกันปัจจุบันคือ 0.022 % ซึ่งเป็นการเปิดสงครามแข่งขันกันเต็มรูปแบบ สู้กันเอาเป็นเอาตาย ใช้ราคาเป็นตัวตัดสิน


แต่โบรกเกอร์ที่กระโดดลงสนามแข่งขันด้านราคาต่ำ ๆ ส่วนใหญ่ขาดทุนจากการดำเนินงาน เพราะรายได้ค่านายหน้าไม่คุ้มกับต้นทุน


อัตราค่านายหน้าแนะนำที่สมาคมโบรกเกอร์กำหนด ไม่มีผลบังคับใช้กับสมาชิก เป็นเพียงอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งโบรกเกอร์เกือบทั้งหมด 38 แห่ง ต่างยึดกติกาการแข่งขันค่านายหน้าเสรี

และมีเพียงโบรกเกอร์รายเดียวที่ยึดข้อกำหนดของสมาคม ฯ โดยใช้อัตราค่านายหน้าแนะนำมาใช้ จนเกิดข้อเสียเปรียบในการแข่งขันมาตลอด


บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โบรกเกอร์สัญชาติญี่ปุ่น เป็นโบรกเกอร์รายเดียว ที่ยึดอัตราค่านายหน้าตามการแนะนำของสมาคม ฯ ขณะที่โบรกเกอร์แทบทั้งหมด ยึดกติกาการกำหนดค่านายหน้าเสรี ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราที่สมาคมโบรกเกอร์กำหนด


อัตราค่านายหน้าซื้อขายหุ้นของ “โนมูระฯ” สูงกว่าอัตราค่านายหน้าโบรกเกอร์ทั่วไป และไม่จูงใจให้นักลงทุนใช้บริการ ทำให้เสียโอกาสในการขยายฐานลูกค้า


การยึดอัตราค่านายหน้าแนะนำของสมาคม ฯ มาปฏิบัติ เพราะ บล.โนมูระ พัฒนสิน มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคม ฯ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลโบรกเกอร์อย่างเข้มงวด


และไม่เฉพาะอัตราค่านายหน้าเท่านั้น แต่ยังเข้มงวดกับการจ่ายผลตอบแทนให้เจ้าหน้าที่การตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งด้วย โดยไม่มีนโยบายแย่งชิงหรือซื้อตัวมาร์เก็ตติ้ง ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาสมองไหล มาร์เก็ตติ้งของโนมูระ ฯ ย้ายออกไปโบรกเกอร์อื่น


ปัจจุบันโนมูระ ฯ มีส่วนแบ่งมูลค่าการซื้อขายประมาณ 2 % ของมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งตลาด เป็นโบรกเกอร์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่ประมาณ 20 จากโบรกเกอร์ทั้งหมด 38 แห่ง


ถ้าโบรกเกอร์ทั้ง 38 แห่ง เคร่งครัดยึดมั่นในกติกาเหมือน บล.โนมูระ พัฒนสิน มีความเป็นโบรกเกอร์มืออาชีพ การเปิดสงครามใต้โต๊ะ แข่งขันกันอย่างไม่มีกติกา ทำให้ธุรกิจหลักทรัพย์เกิดปัญหาปั่นป่วนวุ่นวายคงไม่เกิดขึ้น


และนักลงทุนคงจะได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล ให้คำนำและบริการที่ดี โดยไม่แนะนำให้นักลงทุนลงทุนหุ้นเน่า ๆ ไม่มอมเมาให้เป็นนักเก็งกำไรซื้อขายหุ้นเป็นรายวัน จนได้รับความเสียหาย


มติคณะกรรมการสมาคมโบรกเกอร์ ในการคงอัตราค่านายหน้าแนะนำ โบรกเกอร์ 37 แห่ง คงไม่มีใครนำไปอ้างอิงและนำปฏิบัติ โดยคิดค่านายหน้าในอัตราที่ต่ำกว่า เพื่อใช้เป็นอาวุธในการแข่งขันช่วงชิงลูกค้า


จะมีเพียง บล.โนมูระ พัฒนสิน เพียงแห่งเดียวที่คิคค่านายหน้าตามอัตราแนะนำของสมาคม ฯ และต้องก้มหน้ารับชะตากรรมความเป็นผู้เสียเปรียบในการแข่งขันต่อไป เพื่อรักษาหลักการการเป็นโบรกเกอร์มืออาชีพ มีธรรมาภิบาล ไม่ยอมทำผิดกติกาที่องค์กรวิชาชีพกำหนด


แม้เพื่อนร่วมวิชาชีพ หรือ โบรกเกอร์ทั้งหมด จะไม่ยึดกฎของสมาคมโบรกเกอร์ก็ตาม


การยืนหยัด บนหลักการเพื่อรักษาความเป็นโบรกเกอร์มืออาชีพ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและแทบไร้กติกา เป็นเรื่องที่เจ็บปวด แต่บล.โนมูระ ฯ ยอมรับความเจ็บปวด ยอมรับผลกระทบจากการเสียโอกาสทางธุรกิจ


ต้องชื่นชมการยืนหยัดบนหลักการความเป็นมืออาชีพของโบรกเกอร์แห่งนี้จริงๆกำลังโหลดความคิดเห็น...