xs
xsm
sm
md
lg

“เมย์แบงก์ กิมเอ็งฯ” ตั้ง “อารีพงศ์” นั่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บมจ. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ตั้ง “อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม” ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ มีผล 22 ต.ค.ที่ผ่านมา

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 ได้พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ บมจ. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โดยได้รับความเห็นชอบการแต่งตั้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561

สำหรับนายอารีพงศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนักบริหารในองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย มีประสบการณ์ในหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งสำคัญๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงพลังงาน และปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา ตลอดจนเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ นายอารีพงศ์ยังเคยดำรงตำแหน่ งกรรมการในองค์กรใหญ่ๆ อีกหลายบริษัท อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท อะโรมาติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)


กำลังโหลดความคิดเห็น...