xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. ขยายเวลาให้ EARTH ชี้แจงสิทธิในเหมืองถ่านหิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.ล.ต. ขยายระยะเวลาให้ “เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ” ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับความมีอยู่จริงของเหมืองถ่านหิน 2 แห่งในอินโดนีเซีย เป็นภายใน พ.ย.61 และรายงานผลการทบทวนมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน ภายใน ธ.ค.61 จากที่ครบกำหนดใน 9 ต.ค.61 พร้อมกับให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จํากัด (มหาชน) หรือ EARTH ชี้แจงข้อมูลความมีอยู่จริง และมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 แห่ง และให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ทำแผนดำเนินการประเมินมูลค่าเหมืองถ่านหิน ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 9 ตุลาคม 2561

อย่างไรก็ตาม บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ EARTH ได้ยื่นขอ ก.ล.ต. ขยายระยะเวลาการนำส่งคำชี้แจงและข้อมูลเกี่ยวกับความมีอยู่จริงของเหมืองถ่านหินเป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 และรายงานผลการทบทวนมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน ภายในเดือนธันวาคม 2561 จากเดิมที่ครบกำหนดส่งในเวลาข้างต้น เนื่องจากวงเงินค่าใช้จ่ายสุทธิเพื่อการดำเนินการดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติจากศาล มีน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา รวมถึงการเจรจากับที่ปรึกษาต่างๆ เพื่อให้ยินยอมทำงานต่อไป ซึ่งปัจจุบันได้บรรลุข้อตกลงกับที่ปรึกษาแล้ว

ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว ขยายเวลาให้ EARTH ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับความมีอยู่จริงของเหมืองถ่านหิน 2 แห่ง ในประเทศอินโดนีเซีย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 และรายงานผลการทบทวนมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน ภายในเดือนธันวาคม 2561 และให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปพร้อมกันตามกำหนดระยะดังกล่าวด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น