xs
xsm
sm
md
lg

วิบากกรรมหุ้น "วินด์" / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อีกไม่ถึง 2 เดือน จะผ่านพ้นปี 2561 แผนการนำ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ WEH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามที่ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่เคยประกาศไว้ คงต้องแห้วไปอีกตามเคย เพราะยังมีปัญหาคาราคาซังที่ต้องสะสางอีกมากมาย


มรสุมลูกล่าสุดที่กระหน่ำซ้ำเติม WEH คือ เหตุขัดข้องในเครื่องยนต์และใบกังหันลมของ บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา จนชุดใบพัดกังหันลมและเครื่องยนต์ร่วงลงพื้น


บริษัทฯต้องสั่งหยุดการทำงานกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าที่เหลืออีก 59 ตัว เพื่อป้องกันปัญหาซ้ำรอย จนกว่าการตรวจสอบปัญหาจะเสร็จสิ้นและได้รับคำยืนยันว่ากังหันลมเหล่านี้จะทำงานอย่างปลอดภัย ซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้เวลายาวนานเพียงใด


WEH มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายปีแล้ว แต่ต้องมีอันเป็นไปทุกครั้ง โดยก่อนหน้าถูกคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้น ซึ่งเป็นผลจากการฟ้องร้องปัญหาชำระค่าหุ้น WEH ที่ตกลงซื้อขายกันระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมกับผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่

หรือมีคดีฟ้องร้องระหว่างนายนพพร ศุภพิพัฒน์ ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ WEH กับนายณพ ณรงค์เดช ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารบริษัทปัจจุบัน

การนำ WEH เข้าซื้อขายในตลาดหุ้น จึงต้องชะลอออกไป


และปัญหากังหันลมที่เกิดขึ้น น่าจะส่งผลให้ช่วงเวลาเข้าจดทะเบียนต้องยืดออกไปอีก ทำให้บรรดาผู้ถือหุ้นบริษัทแห่งนี้คงกระวนกระวาย เพราะรอจังหวะที่จะถอนทุนคืนและทำกำไร เมื่อหุ้นถูกผลักดันเข้าตลาดหลักทรัพย์สำเร็จ


ผู้ถือหุ้นใหญ่มีทั้งนักลงทุนรายใหญ่อย่าง นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นายณพซึ่งถูกฟ้องร้องทางธุรกิจหลายคดี รวมทั้งอดีตข้าราชการระดับสูง และกลุ่มทุนต่าง ๆ ซึ่งอาจได้รับการจัดสรรหุ้นในลักษณะผู้มีอุปการะคุณ


หุ้น WEH ถูกกระจายไปในกลุ่มคนจำนวนมาก ทั้งที่ยังไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่หลายคนตั้งเป้าหมายไว้แล้ว เมื่อหุ้นได้เข้าซื้อขาย จะขายทำกำไรกันทันที เว้นแต่ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ติดเงื่อนเวลาห้ามขายหุ้นเท่านั้น


ดังนั้นถ้า WEH เข้าตลาดหุ้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะผ่องถ่ายขายหุ้นทิ้ง ปล่อยนักลงทุนทั่วไปเข้ามารับต่อ ด้วยต้นทุนราคาหุ้นที่สูง ขณะที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ต้นทุนต่ำ ๆ เทขายโกยกำไรออกไป


การเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ WEH โดยหลักการคือ การเข้ามาระดมทุน และเป็นการเพิ่มสินค้า เปิดโอกาสให้นักลงทุนมีตัวเลือกในการลงทุนมากขึ้น  

แต่ในทางปฏิบัติ อาจเป็นช่องโหว่ เปิดช่องให้ผู้ที่ถือหุ้นเดิม โยนหุ้นที่ถืออยู่ใส่นักลงทุนทั่วไป


ถ้าเป็นหุ้นดี มีอนาคต การบริหารงานมีความมืออาชีพ และมีความเป็นธรรมภิบาล คงไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่ใช่ นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย หากตลาดหลักทรัพย์อนุมัติรับเข้าจดทะเบียน


ขั้นตอนที่ WEH นำหุ้นเข้าซื้อขาย ขั้นตอนแรก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะพิจารณาการเสนอนำหุ้นเสนอประชาชนผู้ลงทุนทั่วไป ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณารับเข้าไปบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ทั้ง 2 หน่วยงาน มีหน้าที่กลั่นกรองสินค้าใหม่ หุ้นใหม่หรือบริษัทจดทะเบียนใหม่ที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้น และมีอำนาจปฏิเสธรับหุ้นที่อาจเข้ามาสร้างความเสียหายให้นักลงทุน


ความหวังของผู้ถือหุ้น WEH ในการตักตวงความร่ำรวยจากตลาดหุ้น จะเป็นจริงหรือไม่ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์จะเป็นด่านสุดท้ายที่ตัดสิน กำลังโหลดความคิดเห็น...