xs
xsm
sm
md
lg

ททท.จับมือ SET ชวนเที่ยวท้องถิ่นไทยอย่างใส่ใจสังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ททท.จับมือ SET ชวนท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยอย่างใส่ใจสังคม สร้างเสริมดัชนีหุ้น ต่อยอดดัชนีความสุข กับโครงการ “Local Life & Learn”

วันที่ ​24 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ โซน Eden 1 มีการแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในโครงการ “Local Life & Learn” โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย คุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณปิยพรรณ ศุภางคะรัตน์ Product and Operation Director สยามไรซ์ ทราเวล คุณโอ่ง กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินป็อปอาร์ตเมืองไทย คุณหยาดทิพย์ ราชปาล และคุณอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

​โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างอุปสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนและเมืองรอง เพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก สร้างแหล่งศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแพกเกจการทำ CSR ระหว่างองค์กรและชุมชน กระตุ้นกิจกรรมส่งเสริมการขายและสร้างความยั่งยืน CSR in The Local โดยเน้นกลุ่มตลาด Group FIT, MICE จัดประชุม สัมมนา และการจัดกิจกรรม CSR ในชุมชนและเมืองรอง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริงในเมืองรองและทำกิจกรรม CSR อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำด้วยต้นแบบโมเดล “TAT 360° รู้รอบตัว ใส่ใจรอบด้าน” ภายใต้บริบทหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างจีดีพีให้ประเทศได้ถึง 20% รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการส่งเสริมการสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มฐานรากในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการตอบรับนโยบายดังกล่าว จึงนำไปสู่การจัดโครงการ “Local Life & Learn” โดยเริ่มจากชุมชนซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ทั้งวิถีการกิน การใช้ชีวิตอยู่ ลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน รวมไปถึงสินค้า ตลาด ศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์นับเป็นมนต์เสน่ห์ของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการผลักดัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเข้าถึง ผนวกกับแนวคิดและการปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่กำลังกลายเป็นกระแสที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ ซึ่งการทำ CSR นอกจากปลูกฝังให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในขณะเดียวกัน องค์กรก็จะได้รับประโยชน์ที่นอกจากการเป็นองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย”

ทั้งนี้ โครงการ “Local Life & Learn” ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ประชาชน และผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมอย่างมากมาย เช่น

• Local Life & Learn เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายให้ชุมชน โดยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สามารถซื้อแพกเกจการท่องเที่ยว CSR ได้ โดยมีแพกเกจให้เลือกตามความต้องการของบริษัทที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น SDGs Education Package ที่ชวนคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามข้อตกลง SDGs, Growing Package ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรในด้านต่างๆ หรือ Village Route & Homestay แพกเกจการท่องเที่ยวชุมชน และที่พักโฮมสเตย์ที่แบ่งไปตามทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

• Thailand Local Giving แผนผนวกยุทธศาสตร์สร้างส่วนรวม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของชุมชน โดยผู้ที่สนใจท่องเที่ยวสไตล์ชุมชน สามารถเข้ามาเลือกซื้อแพกเกจท่องเที่ยวได้ผ่านทางเว็บไซต์ Amazing Thailand Go Local ซึ่งหลังจากที่ท่านซื้อแพกเกจแล้วจะได้รับแต้มสุขใจเพื่อมอบให้แก่ชุมชนที่ท่านเลือก และเมื่อชุมชนได้แต้มสุขใจครบตามที่กำหนด ชุมชนจะได้รับของที่ต้องการจากทางโครงการ เป็นการสนับสนุนและพัฒนาสังคมให้มีความสุข เกิดเป็นระบบนิเวศทางการให้ที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งซื้อ ยิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งเข้มแข็ง สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

• ขยะให้โชค อีกกิจกรรมดีๆ ที่ ททท. ใส่ใจและเล็งเห็นความสำคัญต่อการกำจัดขยะ สามารถแยกขยะให้ถูกวิธี และสร้างให้เห็นว่าขยะในมือของคุณสามารถจะนำไปสร้างสังคม ก่อประโยชน์ให้ชุมชนได้อีกทาง รวมถึงการรณรงค์ให้เกิดการ up cycling นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะมีอุโมงค์ขยะ จำนวน 12 จุด ตามสำนักงาน ททท. ทั่วประเทศ ที่ทุกคนสามารถนำขยะมาแลกเป็นของรางวัลได้ตลอดทริปการเดินทาง สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทางโครงการจะจัดกิจกรรมในพื้นที่เมืองรองเชื่อมเมืองหลักทั่วประเทศ ซึ่งมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมติดตาม และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandlocalgivingกำลังโหลดความคิดเห็น...