xs
xsm
sm
md
lg

กบข. ตั้งพอร์ตลงทุน ESG มูลค่าพันล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กบข. ตั้งพอร์ต ESG-Focused Portfolio มูลค่า 1 พันล้านบาท เข้าลงทุนใน 33 กิจการที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ หวังเป็นผู้นำและหาแนวร่วมลงทุนอย่างรับผิดชอบ เพื่อประเทศเติบโตยั่งยืน และให้ความสำคัญกับกิจการที่เข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าในเดือน ต.ค.นี้ กบข. ได้จัดตั้ง ESG - Focused Portfolio มูลค่า 1,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในหุ้นของ 33 กิจการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้าน ESG ของ กบข. มุ่งหวังนักลงทุนสถาบันในประเทศยึดหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศเกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้าน ESG ของ กบข.นั้น จะต้องเป็นกิจการที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ (THSI) มีรายชื่ออยู่ใน SET 100 และผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ESG ของ กบข. ประกอบด้วย เกณฑ์เจตนารมณ์พื้นฐาน เกณฑ์การประกอบธุรกิจ เกณฑ์ความโปร่งใส และเกณฑ์การกำกับดูแลที่ดี ซึ่ง กบข. ให้ความสำคัญกับกิจการที่สมัครร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ กบข. ยังมองว่า การจัดตั้งพอร์ตดังกล่าว เป็นการลงทุนอย่างรับผิดชอบ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงิน และการเสียชื่อเสียง พร้อมส่งเสริมสังคมให้ดำรงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งในแผนงานสำคัญที่จะทำให้ กบข. บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำ และริเริ่มการลงทุนที่ส่งเสริม ESG พร้อมเชิญชวนให้นักลงทุนสถาบันให้ความสำคัญกับการลงทุนในกิจการที่มี ESG เช่นเดียวกัน โดยในปี 2562 กบข. ยังจะพิจารณาเพิ่มมูลค่าการลงทุนใน ESG Focused Portfolio ด้วย

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กบข. มีสมาชิกประมาณ 1 ล้านคน โดยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ ณ วันที่ 30 ก.ย.61 จะอยู่ที่ 891,235 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...