xs
xsm
sm
md
lg

“ช ทวี” ลุ้นงาน 2 โปรเจกต์ยักษ์ พัฒนาเมืองขอนแก่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ช ทวี เฮ! หลัง คจร.เห็นชอบผลการศึกษาตาม สนข. และอนุญาตให้ “ขอนแก่น” เป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) 16 สถานี ผู้บริหารลุ้นคว้างานประมูล 2 โปรเจกต์ยักษ์พัฒนาเมืองขอนแก่น ในส่วนระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบาประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง โครงการขอนแก่น Smart City คาดทราบผลเร็วๆ นี้

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง และติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง และลอจิสติกส์ เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติเห็นชอบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาไว้ และอนุญาตให้จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น ในเส้นทางนำร่องสายเหนือใต้ (สำราญ-ท่าพระ) ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) มี 16 สถานี เป็นโครงสร้างยกระดับ 6 สถานี และระดับเสมอดิน 10 สถานี ระยะทาง 22.8 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และงานโยธา ประมาณ 26,963 ล้านบาท
 
ส่งผลทำให้งานที่บริษัทฯได้ยื่นเสนอราคาในโครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น โดยบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิทเต็ม จำกัด วิสาหกิจของ 5 เทศบาลจังหวัดขอนแก่น ในส่วนงานจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างงานโยธา และโครงสร้าง พร้อมทั้งการผลิตและติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบาประเภท TRAM และการพัฒนาเมืองโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ระยะเวลาสัญญา 3 ปี หรือตามแผนงาน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะกำหนดมูลค่าโครงการขั้นต่ำประมาณ 15,000 ล้านบาท ในนามกิจการร่วมค้า ซีเคเคเอ็ม (Joint Venture Agreement CKKM) ซึ่ง CHO ถือหุ้นสัดส่วนในเบื้องต้น ร้อยละ 49 และ 2. โครงการงานจ้างเหมาปฏิบัติการเดินทางรถ โครงการการบำรุงรักษาและการบริหารจัดการพื้นที่สถานี และส่วนเกี่ยวเนื่อง (Operation, Maintenance, Service) ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง (Transit Oriented Development) โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ระยะเวลาสัญญา 30 ปี ในนามนิติบุคคลร่วมทำงาน KLRTT (KLRTT Consortium) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท เคแอลอาร์ที จำกัด ร้อยละ 60 (โดย CHO ร่วมลงทุนในบริษัท เคแอลอาร์ที จำกัด ร้อยละ 49) และบริษัท เทพนคร ขอนแก่นเดินรถ จำกัด ร้อยละ 40 ของมูลค่าโครงการ สามารถดำเนินงานต่อได้เลย

“บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ให้เจริญเติบโตเป็น “ฮับ” ที่สำคัญของภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการประมูลงานเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ หากได้รับงานดังกล่าว บริษัทจะสามารถทยอยรับรู้เป็นรายได้ในช่วงปี 2562 และเราเชื่อมั่นว่า หากได้รับงานดังกล่าว จะสามารถส่งมอบงานได้ตามวันเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานของโครงการ เนื่องจากบริษัทฯ มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งด้านธุรกิจ และการเงิน พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปตามแผนงาน และบรรลุเป้าวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมุ่งสู่การเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง และลอจิสติกส์ เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ สนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง อีกทั้งยังเป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ และขยายธุรกิจไปสู่ระบบราง ตามแผนนโยบายที่บริษัทได้ตั้งไว้” นายสุรเดช กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...