xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.เตือนประชาชนระวังลงทุนไอซีโอราย THCBDC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงาน ก.ล.ต. เตือนระวังระวังถูกชักชวนให้ลงทุนในไอซีโอราย THCBDC หลังพบเบาะแสมีการจัดทำเว็บไซต์ www.thcbdc.com และอ้างอิงบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือมีความน่าเชื่อถือ แจงไม่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายจาก ก.ล.ต. เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกชักชวนให้ลงทุนในไอซีโอราย THCBDC ผ่านเว็บไซต์ เนื่องจากอาจได้รับความเสียหาย ย้ำปัจจุบันยังไม่มีไอซีโอรายใดได้รับอนุญาตให้ออก และเสนอขายต่อประชาชนได้ หากมีข้อสงสัย หรือเบาะแสขอให้ติดต่อ SEC Help Center ของ ก.ล.ต. โทร. 1207

โดยช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการชักชวนประชาชนให้ลงทุนในไอซีโอราย THCBDC โดยพบว่ามีการจัดทำเว็บไซต์ www.thcbdc.com และอ้างอิงบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งไอซีโอดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลจาก ก.ล.ต. แต่อย่างใด ทั้งนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

ดังนั้น ก.ล.ต. จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการลงทุนในไอซีโอรายดังกล่าว และใช้ความระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ลงทุน เนื่องจากอาจได้รับความเสียหาย และขอย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีบริษัทใดได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายไอซีโอ ซึ่งในอนาคต หากมีการอนุญาตไอซีโอรายใด ก.ล.ต. จะเปิดเผยรายชื่อบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหาความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th/digitalasset และหากพบการดำเนินการที่น่าสงสัย สามารถโทร.แจ้งเบาะแสได้ที่ SEC Help Center โทร.1207 เพื่อการตรวจสอบต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...