xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.กล่าวโทษผู้กระทำผิดรวม 5 ราย ต่อ ปอศ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 5 ราย “ชาร์ตมาสเตอร์-ธิติ ธาราสุข-นราธิป โลหะเวโรจน์-ต่อพงศ์ ธรรมสมบัติ และศกลวรรณ พาเรือง” ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) กรณีประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แจ้งว่า สืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียน และ ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานพบว่า นายธิติ ธาราสุข ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ชาร์ตมาสเตอร์ จำกัด ได้แนะนำและชักชวนบุคคลทั่วไปให้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยนายธิติ ได้ร่วมมือกับนายนราธิป โลหะเวโรจน์ และนายต่อพงศ์ ธรรมสมบัติ ซึ่งเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง และมีนางสาวศกลวรณ พาเรือง ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
 
ทั้งนี้ การชักชวนดังกล่าวทำผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท www.chart-master.com, ยูทูป, อีเมล, โทรศัพท์, ข้อความ SMS และแอปลิเคชันไลน์ เพื่อให้ผู้ลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของตนเองตามการสั่งการของนายธิติ และทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายหลายราย โดยค่าตอบแทนที่ได้รับจะถูกแบ่งกันในกลุ่มของนายธิติ

การกระทำของบุคคลทั้ง 5 ราย เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันคือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อ ปอศ. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับบุคคลดังกล่าว โปรดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง ปอศ.ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2237-1199 เพื่อให้สอบสวน และดำเนินคดีต่อไป

การที่ผู้แนะนำการลงทุนทั้งสองรายถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษตามเหตุที่กล่าวมาข้างต้น อาจเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ซึ่ง ก.ล.ต.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามขั้นต่อไป โดยหากภายหลังจากที่ ก.ล.ต.มีหนังสือแจ้งการมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว บุคคลทั้งสองจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนได้

หากผู้ลงทุนหรือประชาชนทั่วไปได้รับการติดต่อชักชวนให้ลงทุน ควรตรวจสอบว่า ผู้ที่ชักชวนได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th ภายใต้หัวข้อ License Check และหากมีข้อสงสัย หรือต้องการแจ้งเบาะแส โปรดติดต่อ Help Center ของ ก.ล.ต.ที่โทร. 1207 หรือ complain@sec.or.th เพื่อการตรวจสอบต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...