xs
xsm
sm
md
lg

แอรอน ซิสเต็ม พร้อมเดินหน้าตามเกณฑ์ ก.ล.ต. หวังเปิดตลาดเทรด EveryCoin

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายแอรอน จิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอรอน ซิสเต็ม จำกัด (Aaron System)
แอรอน ซิสเต็ม ผู้ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มทางการเงิน เผยพร้อมปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. กำหนดไว้ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานนำเหรียญ EveryCoin เข้าสู่กระบวนการ เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับ ICO portal รายหนึ่ง หวังจะได้รับการอนุมัติระดมทุนดิจิทัลโทเคน

นายแอรอน จิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอรอน ซิสเต็ม จำกัด (Aaron System) ผู้ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มทางการเงิน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ทางการประกาศ โดยทราบในเนื้อหาและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีผลใช้บังคับแล้วในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมความพร้อมที่จะปฎิบัติตาม โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินงานนำเหรียญ EveryCoin เข้าสู่กระบวนการ เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ( ICO portal) รายหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถเปิดชื่อของ ICO portal ได้ในขณะนี้


"เราอยากให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการปฎิบัติตนให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐตามกฏหมาย โดย ก.ล.ต. ระบุว่า ผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันได้ ต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยหากมายื่นขออนุญาตภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 จะสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนกว่าจะถูกสั่งห้าม ส่วนผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหม่จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะเริ่มประกอบธุรกิจได้" นายแอรอน จิน กล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า สืบเนื่องจาก พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 อนุญาตให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วก่อนวันที่กฎหมายมีผล และได้ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. ภายในกำหนด 90 วัน (ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561) สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าจะมีคำสั่งไม่อนุญาต

ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีผู้ประกอบธุรกิจรายเดิมที่ยื่นขออนุญาตตามบทเฉพาะกาลซึ่งจะสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ จำนวน 7 ราย ดังนี้

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) 5 ราย ได้แก่

(1) บริษัท บิทคอยน์ จำกัด (BX) เว็บไซต์ : bx.in.th

(2) บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BITKUB) เว็บไซต์ : bitkub.com

(3) บริษัท แคชทูคอยน์ จำกัด (Cash2coin) เว็บไซต์ : cash2coins.com

(4) บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TDAX) เว็บไซต์ : tdax.com

(5) บริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด (Coin Asset) เว็บไซต์ : coinasset.co.th


ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) 2 ราย ได้แก่

(1) บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด (Coins TH) เว็บไซต์ : Coins.co.th

(2) บริษัท ดิจิทัลคอยน์ จำกัด (ThaiWM) เว็บไซต์ : thaiwm.com

อย่างไรก็ดีในปัจจุบันยังไม่มีผู้ออกโทเคนดิจิทัลรายใดได้รับการอนุญาตจาก ก.ล.ต.


กำลังโหลดความคิดเห็น...