xs
sm
md
lg

นัดสืบพยาน “วิชัย” ฟ้อง “เอคิว” 11 ก.ย. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บมจ. เอคิว เอสเตท แจงความคืบหน้าสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์ พร้อมความคืบหน้าคดี “วิชัย” ฟ้อง “เอคิว” และผู้บริหาร ศาลนัดสืบพยาน 11-12 ก.ย. นี้

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ แจ้งว่า สืบเนื่อง จดหมายที่ ตล. 050/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ได้รายงานความคืบหน้าการบังคับคดีที่นายวิชัย กฤษดาธานนท์ ฟ้องบริษัทและพวก ต่อศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ พ.2899/2560 ฟ้องวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ได้เผยแพร่ผ่านระบบแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นัดไกล่เกลี่ย โดย บมจ. เอคิว เอสเตท ขอให้โจทก์ นายวิชัย ชำระหนี้ที่บริษัทสำรองจ่ายไปตามสัญญาจัดการทรัพย์สินแทนมูลหนี้ จำนวน 102 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 โดยนัดพิจารณายอดหนี้ในวันที่ 2 เมษายน 2561 แต่ในวันดังกล่าว โจทก์ปฏิเสธเงื่อนไข ดังนั้นกระบวนการไกล่เกลี่ยจึงยุติ และส่งคดีกลับ โดยศาลนัดชี้สองสถานในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ซึ่งในวันนัดชี้สองสถานนั้น โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องแต่จำเลย บมจ. เอคิว เอสเตท และพวกแถลงคัดค้านเพราะมีการฟ้องร้องจำเลยเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.240/2561 ฟ้องวันที่ 17 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่า การอนุญาตให้ถอนฟ้องเป็นดุลพินิจของศาล ศาลจึงสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง

ทั้งนี้ คดีหมายเลขดำที่ พ.240/2561 ฟ้องวันที่ 17 มกราคม 2561 เป็นคดีที่ บริษัท โปรเกรส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ฟ้อง บมจ. เอคิว เอสเตท จำเลยที่ 1 นายอภิวุฒิ ทองคำ จำเลยที่ 2 และนายวิรัตน์ เอี้ยวอักษร จำเลยที่ 3 เพื่อขอให้เพิกถอนกรรมการ และโอนหุ้นของบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียลพาร์ค จำกัด คืน (เนื้อหาคำฟ้องเดียวกับคดี คุณวิชัย กฤษดาธานนท์) โดยนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 11 กันยายน 2561 และนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องอีกคดีหนึ่ง หากมีความคืบหน้าบริษัทจะรายงานให้ทราบต่อไป

สำหรับความคืบหน้าคดีอื่นๆ อาทิ คดีหมายเลขดำที่ 21/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 4007/2552 วันที่ 25 เมษายน 2551 บมจ. กฤษดามหานคร (ชื่อในขณะที่ฟ้อง) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด จำเลยฐานความผิดสัญญา เรียกเงินคืนจำนวน 654 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย วันที่ 31 กรกฏาคม 2552 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ บริษัทโกลเด้น เทคโนโลยี อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัดคืนเงินต้นจำนวน 654 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับจากวันฟ้องในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 โจทก์ได้ทำหนังสือยื่นขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำยึดโฉนดที่ดิน 24 โฉนดตามคำพิพากษาขอศาลอยู่ระหว่างรอขายทอดตลาดในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

สำหรับสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์จะสิ้นสุดวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ในระหว่างสัญญาบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามสัญญา แต่เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงข้อตกลงในสัญญาถือว่าสิ้นสุดลงภาระหนี้ที่บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด ต้องจ่ายตามคดีหมายเลขแดงที่ 4007/2552 จำนวน 654 ล้านบาทตามเดิม เงินทดรองจ่ายที่บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) สำรองจ่ายไป บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) สามารถเรียกร้องให้บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด ชำระเท่ากับเงินที่สำรองจ่ายไป

คดีแพ่งธนาคารกรุงไทย โจทก์ฟ้อง บริษัทโกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด จำเลย คดีหมายเลขดำที่ ธ.268/2550 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 ศาลชั้นต้นพิพากษาวันที่ 28 กันยายน 2560 ให้บริษัทโกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด ชำระหนี้ จำนวน 8,409.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10 ของต้นเงิน จำนวน 8,368.73 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

คดีหมายเลขดำที่ ฟ23/2560 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โจทก์ กับนายเจษฎา ยินดี จำเลย สำหรับโฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกันเฉพาะที่ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีหมายเลขดำที่ ฟ23/2560 (ที่ดินหลักประกันนี้ เป็นที่ดินที่บริษัท วิทูรธนากร จำกัด ปล่อยกู้ให้นายบัญชา ยินดี ตามสัญญาจัดการทรัพย์สิน และแบ่งผลประโยชน์) โดยศาลได้นัดไต่สวนในวันที่ 2, 3, 4, 15-17, 22-25 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 20, 27, 28 มิถุนายน 2561 และวันที่ 6, 10, 11, 13 กรกฎาคม 2561
กำลังโหลดความคิดเห็น...