xs
xsm
sm
md
lg

“วิชัย” ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบ ก.ล.ต. ละเว้นไม่ดำเนินคดีคนโกง IFEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“หมอวิชัย” อดีตประธานกรรมการ IFEC ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบการทำงาน ก.ล.ต. เข้าข่ายละเลยดำเนินคดีอดีตผู้บริหารที่โกงเงิน IFEC รวมทั้งออกคำสั่งคลาดเคลื่อนจนปัจจุบัน IFEC ดำเนินกิจการไม่ได้มาร่วมปี สร้างเสียหายต่อบริษัท กระทบเศรษฐกิจชาติ

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ผู้ถือหุ้นใหญ่และอดีตประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายละเลยต่อข้อร้องเรียนของนายวิชัยที่เคยยื่นให้ตรวจสอบอดีตผู้บริหาร IFEC

นายวิชัย เปิดเผยว่า สาเหตุที่ตนมีความกังวลว่า ก.ล.ต. อาจละเลยต่อการตรวจสอบอดีตผู้บริหาร IFEC นั้นก็เนื่องจาก ประการแรก บริษัทฯ เคยตรวจพบการกระทำความผิดว่ามีการไซ่ฟ่อนเงินจำนวนมากออกจาก IFEC และการทุจริตการจัดซื้อที่ดินจน เป็นเหตุให้ IFEC ขาดทุน และมีหนี้สินมากมาย ซึ่งเป็นมีการฟ้องร้องเป็นคดีความที่ศาลได้ประทับรับฟ้องไว้แล้ว รวมทั้งยื่นหลักฐานทั้ง 2 กรณีให้แก่ ก.ล.ต. แต่ยังไม่มีการดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ประการที่ 2 จากรณีที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษตนต่อตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เป็นเหตุให้ตนต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 60 ซึ่งตนมองว่าเป็นการวินิจฉัยข้อกฎหมายและออกคำสั่งผิดพลาด อีกทั้งยังสั่งระงับการจัดประชุมกรรมการเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 60 เพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง จนเป็นเหตุให้ IFEC ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ

รายละเอียดในหนังสือของ ก.ล.ต. ที่แจ้งต่อ IFEC นั้นมีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับมาตรา 81 และมาตรา 83 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งอาจขัดกับข้อวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งความคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมาย จน ก.ล.ต. ออกคำสั่งผิดพลาดคลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารงานของ IFEC ทำให้บริษัท เจ้าหนี้ และผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย

ประการสุดท้าย ยังกังวลอีกว่า ก.ล.ต. อาจใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กดดันให้คณะกรรมการบริษัทลาออกจากการตำแหน่งระหว่างที่ยังมีปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับการลงมติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นผลให้กรรมการบริษัทต้องลาออกจากตำแหน่งถึง 3 คน

“จากเหตุผลทั้ง 3 ข้อ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อการดำเนินงานตามปกติของ IFEC จึงยื่นเรื่องร้องเรียนขอปปช. เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อกังวล และหาข้อเท็จจริง ซึ่งหากพบความผิดปกติใดก็ขอให้ดำเนินตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ เพราะไม่เพียงแต่ผม บริษัท ผู้ถือหุ้น ที่เสียหาย ยังกระทบต่อตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศชาติได้รับความเสียหายไปด้วย” นายวิชัย ระบุ


กำลังโหลดความคิดเห็น...