xs
xsm
sm
md
lg

บิสซิเนสอะไลเม้นท์ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บิสซิเนสอะไลเม้นท์ ตั้งเป้ารายได้รวมในปี 2561 เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน ระบุปัจจุบัน งานในมืออยู่ที่ 1,460.74 ล้าน จ่อรับรู้รายได้จนถึงปี 2563 เดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ทั้ง รพ.ภาครัฐ และ รพ.เอกชน หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ระบุตลาดเครื่องฉายรังสียังขยายตัวได้อีกมาก ขณะที่จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวมในปี 2561 เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ตุนงานในมือ (Backlog) ไว้ที่ 1,460.74 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้ โครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท (มูลค่าโครงการนี้บริษัทรับรู้รายได้จากค่าก่อสร้างแล้ว 120.66 ล้านบาท)

โครงการติดตั้งระบบชุดอุปกรณ์ และเครื่องมือ พร้อมเครื่องวางแผนรังสีรักษากับโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี มูลค่า 63.7 ล้านบาท งานสัญญาซื้อขายเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเล็กตรอนร่วมด้วย พร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบแปรความเข้มลำรังสี กับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี มูลค่าสัญญา 98.60 ล้านบาท งานสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน กับมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร มูลค่าสัญญา 90 ล้านบาท และสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องฉายรังสีพลังงานสูง (LINAC) ที่สามารถใช้โปรแกรมการทำงานแบบปรับความเข้มรังสี (IMRT and/or VMAT) กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มูลค่าสัญญา 129.10 ล้านบาท

นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายกลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนของโรงพยาบาลภาครัฐ และโรงพยาบาลเอกชน เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ประเมินว่าภาพรวมตลาดเครื่องฉายรังสียังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยเครื่องมือการรักษาในปัจจุบันยังขาดแคลนอยู่ ขณะที่จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2563 คาดมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็ง 149,758 คน และปี 2568 อยู่ที่ 168,039 คน
 
อนึ่ง บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 81.91 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูง จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 40%


กำลังโหลดความคิดเห็น...