xs
xsm
sm
md
lg

กันกุลฯ จับมือ Kenyir Solar Park Sdn Bhd ลุยโซลาร์ฟาร์มมาเลเซีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บอร์ด “กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง” อนุมัติร่วมมือพันธมิตร “Kenyir Solar Park Sdn Bhd” จัดตั้ง บริษัท Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd ลุยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ขนาด 29.99 เมกะวัตต์ มูลค่าต้นทุนรวมของโครงการอยู่ที่ 1,350 ล้านบาท COD ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปีนี้ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20%

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้ร่วมทุนกับบริษัท Kenyir Solar Park Sdn Bhd จัดตั้งบริษัท Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กัวลาปากา รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ขนาด 29.99 เมกะวัตต์ กำลังผลิตติดตั้ง 36.56 เมกะวัตต์ มูลค่าต้นทุนรวมของโครงการอยู่ที่ 1,350 ล้านบาท โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ Tenaga Nasional Berhad (TNB)

สำหรับโครงการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 21 ปี กำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง GUNKUL ถือสัดส่วนมูลค่าการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนในรูปปันผล 70% และบริษัท Kenyir Solar Park Sdn Bhd ถือสัดส่วนมูลค่าการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนร้อยละ 30 ส่วนบริษัทผู้ได้รับ PPA คือ Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd ขณะที่โครงสร้างการถือหุ้นทุกประเภท Kenyir ถือในสัดส่วน 51% ส่วน Gunkul ถือในสัดส่วน 49%

“Kenyir Solar Park Sdn Bhd ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ และถือเป็นการร่วมลงทุนครั้งสำคัญของทั้ง 2 บริษัท ที่จะสร้างการเติบโตอย่างมีศักยภาพในอนาคตร่วมกัน ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะผลักดันให้ธุรกิจพลังงานทดแทนได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งตอกย้ำให้บริษัทมีความเป็นผู้นำในการให้บริการอย่างครบวงจรด้านโรงไฟฟ้าฯ ยิ่งขึ้น”ดร. สมบูรณ์ กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2560 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 4,855.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 3,366.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,488.45 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.21 ซึ่งสูงกว่าเป้าทั้งปีที่ตั้งไว้ร้อยละ 30 และมีกำไรสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 635.36 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 537.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.65 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.16 3

จากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดปี 2560 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.045 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินสดกว่า 333 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 25 เมษายน 2561 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือ วันที่ 24 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าปีนี้จะเป็นอีกปีที่ดีของกลุ่ม GUNKUL ที่รายได้และกำไรจะเติบโตอย่างมี เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เพราะทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไตรมาส1/2561 เตรียมจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) อีก 60 เมกะวัตต์ และคาดว่าทั้งปีจะ COD อีกประมาณ 200 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทยังมีแผนเข้าประมูลงานใหม่ ๆ เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) อยู่ประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยจะส่งผลให้รายได้ปีนี้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20%


กำลังโหลดความคิดเห็น...