xs
xsm
sm
md
lg

ออมสิน ปลื้มกำไรโต 20%-ตั้งเป้าปล่อยกู้ 8.3 หมื่น ล.-เปิดเพิ่ม 20 สาขา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


แบงก์ออมสินเผยปี 60 กำไรโต 20% ผลจากการจัดการต้นทุนให้ต่ำลง ด้วยการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ และหนี้สิน ให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด และการบริหารสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อปีนี้ 8.3 หมื่นล้านบาท แถมเปิดสาขาเพิ่มอีก 20 แห่ง คาดใน 3 ปี พนักงานลดลงถึง 1 พันคน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2560 ที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิ 31,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.3% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 25,946 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ 57,884 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% และรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่ 5,701 ล้านบาทสูงกว่าปีก่อน 921 ล้านบาท โดยมาจากธุรกิจบัตรและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ค่านายหน้าและรับชำระค่าเบี้ยประกันภัย อย่างไรก็ตาม รายได้รวมสุทธิของธนาคารในปี 2560 ลดลง 766 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ธนาคารได้บริหารจัดการด้านต้นทุนที่ลดลง ทำให้ธนาคารยังคงมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ส่วนเงินให้สินเชื่อ ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวน 2,014,123 ล้านบาทเป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารไทย และเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่มีสินเชื่อเกิน 2 ล้านล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 112,272 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.9% ขณะที่ยอดเงินฝากรวมอยู่ที่ 2,256,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97,176 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.5% ส่งผลให้สินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ 2,663,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 154,244 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.5% และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อยู่ที่ 41,203 ล้านบาท คิดเป็น 2.05%ของสินเชื่อรวมซึ่งต่ำกว่าภาพรวมระบบสถาบันการเงิน

นายชาติชาย กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานที่ดีดังกล่าวเป็นผลมาจากการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ และหนี้สิน ให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด และการบริหารสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ ทำให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตได้ดี รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่จูงใจลูกค้า ทำให้มีรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้น และการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายที่ตอบสนองตรงความต้องการของผู้ออมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่องทางการให้บริการที่จูงใจ อาทิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Application on MyMo ซึ่งให้ความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทำให้เงินฝากของธนาคารเติบโตได้ต่อเนื่อง

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2561 ธนาคารตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น The Best & Biggest Local Bank in Thailand “ธนาคารที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด” จะเป็นธนาคารล้ำสมัย ภายใต้ภารกิจด้านการส่งเสริมการออม พร้อมสร้างวินัยทางการเงิน และเป็นแหล่งสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กัน โดยตั้งเป้าจะเป็นธนาคารที่ดีที่สุดในทุกด้าน ได้แก่ 1. ธนาคารเพื่อสังคม 2. ธนาคารเพื่อรายย่อย 3. ธนาคารผู้นำด้านดิจิทัล 4. ธนาคารผู้สูงวัย 5. ธนาคารเพื่อคนรุ่นใหม่ และ 6. ธนาคารสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยถึงรายกลาง และ Start Up ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่กระทรวงการคลังต้องการให้ธนาคารออมสินช่วยในการปล่อยกู้ให้กับเอสเอ็มอี ซึ่งจะธนาคารจะเพิ่มศูนย์สินเชื่อเป็น 82 แห่งจาก 10 กว่าแห่งในปีก่อนเพื่อรองรับ

ธนาคารออมสิน ได้ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อเพิ่ม 1.5 เท่าของจีดีพี หรือคิดเป็นวงเงิน 83,000 ล้านบาท เน้นเติบโตสินเชื่อเอสเอ็มอี ในอัตรา 50% จากการเปิดศูนย์สินเชื่อ เพิ่มอีก 64 แห่ง จาก 18 แห่งเป็น 84 แห่ง ขณะที่เงินฝากตั้งเป้าหมายเติบโต 1-1.5 เท่าของจีดีพี ขึ้นกับการปล่อยสินเชื่อ หรือคิดเป็นวงเงิน 78,500 ล้านบาท หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ไม่เกิน 2.4% และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งเป้าเติบโตไม่ต่ำกว่า 75% โดย My Mo เพิ่มจำนวนผู้ใช้ 2 ล้านราย จำนวนบัตรเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบัตร และร้านค้าที่ใช้คิวอาร์ โค้ดเพิ่มขึ้น 1 แสนร้าน

**เพิ่มสาขา 20 แห่งปรับโมเดลใหม่**

ส่วนนโยบายด้านสาขานั้น ธนาคารออมสิน ไม่มีแนวทางการลดสาขาจากปัจจุบันธนาคารมีสาขาอยู่ 1,080 สาขา อยู่ในต่าจังหวัด 85% โดยในปีนี้จะเพิ่มอีก 20 สาขา เป็น 1,100 สาขา พร้อมกันนั้น จะมีการปรับเปลี่ยนสาขาเป็น sale model จากเดิมที่เป็น service model ด้านนโยบายด้านพนักงานนั้น เนื่องจากธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงไม่สามารถปรับลดพนักงานได้ คาดว่าภายใน 3 ปี จะมีพนักงานลดลง 1,000 คน จากการเกษียณก่อนกำหนด 500 คน และการลาออกตามปกติ 200-300 คนต่อปี


กำลังโหลดความคิดเห็น...