xs
sm
md
lg

สมาคมแบงก์ แจงพร้อมเพย์ขัดข้องจากการประมวลผลผิดพลาด-เคลียร์เงินผู้ใช้เรียบร้อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ประธานสมาคมแบงก์แจงกรณีพร้อมเพย์ขัดข้องเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. ที่ผ่านมา เกิดจาก ITMX ประมวลลค่าวันที่สิ้นปีผิดพลาด เชื่อหลังจากแก้ไขในครั้งนี้แล้ว เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาอีก พร้อมคืนเงินให้กับลูกค้าที่คงค้างข้ามวัน ซึ่งมีประมาณ 20,000 รายการเรียบร้อบแล้ว

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านบริการพร้อมเพย์ ในช่วงเช้าของวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยธนาคารผู้ให้บริการได้รับทราบปัญหาการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านบริการพร้อมเพย์ ที่ผู้รับเงินปลายทางไม่ได้รับเงิน ธนาคารต่าง ๆ และบริษัท ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จึงได้ตรวจสอบหาสาเหตุ และขอปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 11:45 น. เพื่อแก้ไขปัญหา และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้ใช้บริการ

จากการตรวจสอบพบว่า ระบบงานที่ใช้ที่บริษัท ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ มีการประมวลผลค่าวันที่สิ้นปีผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถโอนเงินไปยังธนาคารปลายทางได้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้พัฒนาระบบดำเนินการแก้ไข และระบบกลับมาเปิดให้บริการได้ในเวลา 14:45 น. ในวันเดียวกัน

สำหรับรายการโอนเงินที่ลูกค้าไม่ได้รับเงินภายในวันเดียวกันนั้น มีประมาณ 20,000 รายการ ธนาคารต่าง ๆ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไข นำเงินเข้าบัญชีผู้รับ ปัจจุบัน ทุกธนาคารได้คืนเงินให้กับลูกค้าครบถ้วนทุกรายแล้ว

นายปรีดี กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของธนาคารผู้ให้บริการ ต้องขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นต่อลูกค้า ซึ่งเหตุการณ์นี้นับเป็นครั้งแรกของบริการพร้อมเพย์ ที่ให้บริการมาตั้งแต่เดือนมกราคมของปีที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุของความผิดพลาดนั้น เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรม และหลังจากการแก้ไขในครั้งนี้แล้ว เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาอีก

สำหรับการแก้ไขระบบที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงนั้น เป็นการหาสาเหตุ และประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ ตลอดจนการทดสอบกับทุกธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบของทุกธนาคารจะทำงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่ดี

ในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้านั้น ทุกธนาคารได้เร่งดำเนินการตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ และดำเนินการได้เร็วกว่ามาตรฐานที่เคยกำหนดร่วมกัน ซึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เร่งดำเนินการทั้ง ๆ ที่เป็นช่วงวันหยุดยาว เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดกับลูกค้าที่ต้องโอนเงินข้ามธนาคารผ่านช่องทางอื่นแทนพร้อมเพย์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียม ธนาคารผู้ให้บริการทุกธนาคารจะคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทุกราย
กำลังโหลดความคิดเห็น...