xs
xsm
sm
md
lg

SCG ปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิก ควบ 5 บริษัทเสริมศักยภาพธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เอสซีจี มีแผนปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิกครั้งสำคัญ ผนึกพลังควบ 5 บริษัทผลิตเซรามิกในประเทศไทย ผสานจุดแข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการตลาดและการขาย การผลิต และการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้พร้อมตอบรับความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบันได้อย่างตรงจุด และรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (SCC) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 219 (8/2560) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการสนับสนุนการปรับโครงสร้างของบริษัทย่อยของ SCC ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทย โดยการควบบริษัทย่อยของเอสซีจีที่ถือผ่านบริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด จำนวน 5 บริษัทเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 1) บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด 2) บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGCI 3) บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด 4) บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และ 5) บริษัท เจมาโก จำกัด ทั้งนี้ บริษัทใหม่หลังการควบรวมจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

การควบ 5 บริษัทผลิตเซรามิกในเอสซีจีครั้งนี้เป็นการรวมจุดแข็งของแต่ละบริษัทเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และศักยภาพในการแข่งขันจากมูลค่าเพิ่ม (Synergies) ในด้านการตลาดและการขาย ด้านการผลิต รวมถึงการวิจัยพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับตลาดที่มีการแข่งขันสูง

ทั้งนี้ 5 บริษัทที่จะควบรวมกันมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 13,363 ล้านบาท และมีรายได้รวมสำหรับปี 2559 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 13,734 ล้านบาท และ 10,294 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...