xs
xsm
sm
md
lg

“สภาแบงก์รัฐ” ตื่นทำ BigData ยกเครื่องฐานข้อมูลลูกค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“สภาแบงก์รัฐ” จัดแถวทำ Big Data รวมฐานข้อมูลลูกค้าบุคคลกว่า 40 ล้านรายเสนอภาครัฐแก้กฎหมายให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูล พร้อมจัดทำกฎหมายสถาบันการเงินประชาชน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (แบงก์รัฐ) กำลังเริ่มต้นเดินหน้าโครงการการจัดทำฐานข้อมูลรวม (Big Data) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้แก่ภาครัฐในการกำหนดนโยบายให้เข้าถึง และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบัน ธนาคารออมสินมีฐานลูกค้าทั้งหมดกว่า 20 ล้านราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีฐานลูกค้าอีกกว่า 20 ล้านราย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีฐานลูกค้ากว่า 2 ล้านราย รวมแล้วเฉพาะแบงก์รัฐที่มีขนาดใหญ่มีฐานลูกค้าบุคคลรวมกันมากกว่า 40 ล้านราย

ทั้งนี้ การทำ Big Data ในส่วนของแบงก์รัฐ จะทำในฐานะของสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (สภาแบงก์รัฐ) เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูล Big Data ของ 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มสาธารณูปโภค และกลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งในระยะต่อไปภาครัฐจำเป็นต้องมีการแก้กฎหมายรวมของทั้งประเทศให้ทุกหน่วยงานสามารถเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันได้

ข้อมูลที่ได้จะเอามาผนวกเข้าด้วยกัน สามารถรู้ได้ว่า คน ๆ หนึ่ง หรือในคนที่มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกว่า 11 ล้านคน แต่ละคนมีภาระหนี้สินอยู่ที่ไหน เท่าไรบ้าง มีอัตราการใช้น้ำใช้ไฟต่อเดือนเท่าไร ถ้าหากมีการใช้ไฟเยอะ ก็สามารถสังเคราะห์ได้ว่า คน ๆ ไม่ได้จนอย่างที่คิด เพราะอาจมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะ ที่บ้านติดแอร์ มีรถยนต์ขับสบาย ก็จะหลุดออกจากความช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐไป” นายชาติชาย กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.... ซึ่งจะเป็นกฎหมายใหม่ เพื่อให้มีกฎหมายรับรองสถานะองค์กรการเงินระดับชุมชนให้มีสภาพความเป็นนิติบุคคล และบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการเงินให้แก่ชุมชนระดับฐานราก ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ องค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังให้บริการทางการเงินได้ไม่ครบถ้วน ขาดความยั่งยืนในการดำเนินการ และขาดความมั่นคงจากข้อจำกัดด้านการจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านบัญชีแก่สมาชิกในองค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมระดับชุมชนยังพึ่งพาการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านตัวบุคคล เนื่องจากการขาดสภาพความเป็นนิติบุคคล ขาดการกำกับดูแล และสนับสนุนด้านการดำเนินงานจากหน่วยงานทางการเงิน

นอกจากนี้ ยังไม่มีการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กรการเงินระดับฐานราก เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การรับรองสภาพความเป็นนิติบุคคลขององค์กรการเงินระดับชุมชนเป็นสถาบันการเงินประชาชน จะทำให้สมาชิกเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้ทั่วถึง

“การเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงเป็นเป้าหมายสำคัญของภาครัฐ จะช่วยสร้างโอกาสที่เท่าเทียมด้านการเงินให้แก่ประชาชน แต่เนื่องจากองค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนมากยังให้บริการทางการเงินไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องพึ่งแหล่งเงินนอกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้างได้” รายงาน ระบุ
กำลังโหลดความคิดเห็น...