xs
xsm
sm
md
lg

“แบงก์ออมสิน” เตรียมลุ้นชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมประจำปี 2560 รับเงินสนับสนุน 5 แสนบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ธนาคารออมสินดำเนินงานโครงการประกวดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ภายใต้แนวคิด ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง โดยในปี 2560 นี้เป็นปีที่สอง

ปีนี้ธนาคารเน้นความสำคัญในการพัฒนาตามศาสตร์ของพระราชา โดยยึดหลักความพอเพียงและแบ่งปัน โดยให้ 10 ชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู ในปี 2559, 10 ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง (ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่นำเสนอ) และเสือคืนถิ่น (เยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในแต่ละชุมชน) ร่วมทีมเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาของแต่ละชุมชนให้ปรากฏเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ในปีนี้คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจาก “พัฒนาการ” เป็นหลักโดยทีมที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการทำงานร่วมกันตามแผนพัฒนา จนสามารถยกระดับศักยภาพชุมชนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ, และสังคม ส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมที่สุดตามกรอบการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาที่เน้นความพอเพียง และแบ่งปัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินรอบสุดท้าย โดยให้ทั้ง 10 ทีมเข้านำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินการ และความสำเร็จที่เกิดขึ้น จากแผนพัฒนาต่อหน้าคณะกรรมการ และจะประกาศผลในพิธีมอบรางวัลเวลา 14.00 น. ณ โพธาลัย เลเซอร์ พาร์ค ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้

การจัดโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งของธนาคารออมสินที่ต้องการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น และส่งเสริมให้มีการแบ่งปันน้ำใจขยายต่อขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มต้นจาก 10 ชุมชนในปีที่แล้วเป็น ๒๐ ชุมชนเช่นในวันนี้ และจะเพิ่มทวีคูณในอนาคตจนครบทุกชุมชนไทยทั่วประเทศต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb-pracharat.com หรือ Facebook : ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู


กำลังโหลดความคิดเห็น...