xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลเร่งอัดเงิน 7 แสนล้าน ผ่านงบฯ ลงทุนรัฐวิสาหกิจปี 61

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สคร. จี้บริษัทแม่รัฐวิสาหกิจกระตุ้นบริษัทลูกอัดงบลงทุนปีงบประมาณ 61 ยอดรวม 7 แสนล้าน เพื่อกระตุ้น ศก. ส่วนผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนกันยายน 2560 มีจำนวน 2.31 แสนล้านบาท คิดเป็น 81% ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 สคร. เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้เม็ดเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่จำนวนมาก ได้เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2561 ให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2561 มีอยู่จำนวน 5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2560 ที่มี 3.4 แสนล้านบาท เนื่องจากมีบางรัฐวิสาหกิจมีโครงการลงทุนในปี 2561 เป็นจำนวนมาก เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และอีกหลายโครงการขนาดใหญ่ (เมกะโปรเจกต์)

นอกจากนี้ สคร. มีแนวคิดจะให้รัฐวิสาหกิจที่มีบริษัทลูก กระตุ้นให้เม็ดเงินลงทุนอย่างมหาศาลเข้าสู่ระบบ และเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยจะพยายามสั่งการผ่านบริษัทแม่ให้บริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจเร่งออกเม็ดเงิน ซึ่งเมื่อรวมงบลงทุนทั้งรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทแม่ และบริษัทลูก มีงบลงทุนในปี 2561 สูงถึง 7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีอยู่ 5 แสนล้านบาท

ขณะเดียวกัน สคร. ยังได้เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้ เพราะยังมีรัฐวิสาหกิจ 11 แห่ง ที่ต้องเบิกจ่ายงบลงทุนตามการดำเนินงานตามปีปฏิทิน อีกราว 5-6 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว และมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจปลายปีขยายตัวได้มากขึ้น เป็นแรงขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดย 11 รัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

“จะพยายามเร่งงบลงทุนบริษัทลูกรัฐวิสาหกิจผ่านบริษัทแม่ไป เพราะ สคร. ไม่มีอำนาจโดยตรง ซึ่งหากบริษัทแม่สามารถเร่งผลักดันเม็ดเงินลงทุนบริษัทลูกได้ ก็จะทำให้เป็นแรงส่งเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เพราะบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจมีเม็ดเงินเยอะ และขนาดใหญ่”

นายชาญวิทย์ กล่าวว่า สำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนกันยายน 2560 มีจำนวน 2.31 แสนล้านบาท คิดเป็น 81% ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม โดยรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีงบประมาณเบิกจ่ายได้ 9.53 หมื่นล้านบาท และรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ 1.35 แสนล้านบาท เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจหลายแห่งได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยมีโครงการที่สามารถเลื่อนการลงทุนให้เร็วขึ้น (Front-Load)

ส่วนรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ที่มีผลการเบิกจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทาง สคร. ได้ประสานผ่านกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเร่งรัดผลักดันโครงการให้เบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...