xs
sm
md
lg

แก๊งเงินทอน “หุ้น” / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


การทลายแก๊งทุจริตเงินทอนวัด ทำให้พระที่ร่วมขบวนการต้องหนีหัวซุกหัวซุน แต่แก๊งที่หากินกับเงินทอนหุ้น ยังอยู่กันอย่างสบายในตลาดหุ้น และยังไม่มีใครเข้าไปทลาย “เงินทอนหุ้น” อาจเป็นคำใหม่ในแวดวงตลาดหุ้น ทั้งที่เป็นพฤติกรรมซึ่งเกิดขึ้นมานานนับสิบๆปี และเป็นวิธีการเบียดบังผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือผ่องถ่ายเงินจากบริษัทจดทะเบียนในรูปแบบหนึ่ง


เงินทอนหุ้นเกิดขึ้นจาก ธุรกรรมการซื้อหรือขายทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง การขนเงินไปลงทุนในต่างประเทศ การทุ่มเงินลงทุนในบริษัทลูก การปล่อยเงินกู้บริษัทในเครือ และเกิดความเสียหาย หรือการทำสัญญาข้อตกลงทางธุรกิจและการค้า ก่อนปล่อยให้เกิดปัญหาผิดสัญญา จนถูกฟ้องเรียกชดใช้ค่าเสียหาย ธุรกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นต้องรับเคราะห์ไปด้วย แต่คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนกลับได้รับผลประโยชน์

เพราะเงินที่นำไปซื้อทรัพย์สินในราคาที่แพงเกินจริง เงินที่ลงทุนในต่างประเทศ ลงทุนหรือปล่อยกู้ให้บริษัทลูก หรือเงินที่ต้องชดใช้จากการผิดสัญญาข้อตกลงทางการค้าหรือธุรกิจ จะถูกถ่ายเทกลับสู่คณะกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ในรูป”เงินทอน”

เช่นเดียวกับการทุจริตเงินทอนวัด เงินทอนจากการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆของภาครัฐ ซึ่งเป็นการทุจริต

การผ่องถ่ายเงินจากตลาดหุ้นในในรูป “เงินทอน” เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปของคนในแวดวงตลาดหุ้น เพราะทำกันเป็นล่ำเป็นสัน แต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่สามารถปราบปรามได้

เพราะขอบเขตอำนาจการตรวจสอบมีขีดจำกัด ไม่สามารถสอบลึกเส้นทางการเงินได้ ได้แต่นั่งดูธุรกรรมการผ่องถ่ายเงินบริษัทจดทะเบียน ได้แต่ดูผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นถูกผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเบียดบัง

การผ่องถ่ายเงินของบริษัทจดทะเบียน เข้าข่ายมูลฐานความผิดการฟอกเงิน ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สามารถเข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่มีธุรกรรมเข้าข่ายการฟอกเงินได้

และก.ล.ต.ควรประสานความร่วมมือเพื่อดึงป.ป.ง.เข้ามาปราบแก๊งทอนเงินหุ้น โดยธุรกรรมใดของบริษัทจดทะเบียนที่มีข้อสงสัยเป็นการผ่องถ่าย ป.ป.ง.จะเข้าไปตรวจสอบในทางลับและในทางลึก ตรวจสอบทั้งเส้นทางการเงินของคณะกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน และคู่สัญญาที่ร่วมทำธุรกรรม เพื่อแกะรอยเงินทุน

อย่ากลัวว่า การดึง ป.ป.ง.เข้าปราบปรามพฤติกรรมการฟอกเงินในตลาดหุ้น จะทำให้นักลงทุนเกิดความตื่นตระหนก เพราะการปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมที่เข้ามาปล้นเงินในตลาดหุ้น ถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน ถ้าสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถปิดกั้นช่องทางการผ่องถ่ายเงินได้ ทลายแก๊งฟอกเงิน เชือดไก่ให้ลิงดูได้สักราย พฤติกรรมการซื้อทรัพย์สิน การลงทุนในต่างประเทศ การตั้งบริษัทลูก การปล่อยกู้บริษัทในเครือ หรือการทำสัญญาข้อตกลงทางการค้าหรือทางธุรกิจเพื่อหาเงินทอนจะได้หมดไป

แก๊งเงินทอนหุ้นที่ทำมาหากินกันมานับสิบปี ถ้าเจอดึงป.ป.ง. คงจะ ”วงแตก” กระเจิงเพราะกลัวการถูกยึดทรัพย์ กลัวว่าเงินที่ผ่องถ่ายไปจากตลาดหุ้นจะถูกรีบ ทั้งเงินที่ปล้นไปใหม่และเงินที่ปล้นไปก่อนหน้า

แก๊งทอนเงินหุ้นก่อพฤติกรรมอย่างเหิมเกริมมานานแล้ว เมื่อสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ เอาไม่อยู่ ต้องอาศัยป.ป.ง.เข้ามากำจัดให้สิ้นซาก
กำลังโหลดความคิดเห็น...