xs
xsm
sm
md
lg

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เคาะราคา 3.90 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง กำหนดราคาไอพีโอที่ 3.90 บาทต่อหุ้น เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20-22 กันยายนนี้ คาดเข้าซื้อขาย 3 ต.ค. นี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน บล. ธนชาต ระบุ WPH มีความโดดเด่นทั้งด้านการบริหาร ความสามารถในการการแข่งขัน ศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรที่ดี ทำให้มั่นใจว่า นักลงทุนจะให้การต้อนรับอย่างคึกคัก ผู้บริหารคาดหลังระดมทุน พร้อมลุยงานอย่างเต็มที่ ทำให้มั่นใจอนาคตจะขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง

นางสาวพิมพ์ผกา นิจการุณ กรรมการผู้จัดการธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง (WPH) เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 3.90 บาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายนนี้ และคาดว่าสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดธุรกิจการแพทย์ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “WPH”

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า หุ้น WPH จะได้รับความสนใจเข้ามาจองซื้อจากนักลงทุนในวงกว้าง และคึกคัก ไม่แพ้หุ้นไอพีโอตัวอื่น ๆ ที่ บล. ธนชาต เคยเสนอขายไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากมีความโดดเด่นในหลายด้าน ทั้งด้านการมีวิสัยทัศน์ของทีมบริหารจนกระทั่งทำให้แบรนด์ “วัฒนแพทย์” มีชื่อเสียง และมีความแข็งแกร่ง ได้รับการยอมรับ มีลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมาก โดยใช้นโยบายคุณภาพการรักษาพยาบาล และการบริการที่ดีกว่า
 
นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่ไม่ด้อยไปกว่าคู่แข่ง โดยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา มีอัตราครองเตียงได้ถึงร้อยละ 76 และในอนาคต WPH จะขยายตัวได้อีกมากจากแผนการขยายโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ซึ่งจะเพิ่มจำนวนเตียงเป็น 212 เตียง จากปัจจุบันให้บริการอยู่ที่ 120 เตียง ซึ่งจะทำให้มีรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัว นอกจากนี้ ยังเตรียมที่จะเปิดโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง ในจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในระดับโลก ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจอย่างมาก และจะเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้ธุรกิจของ WPH ขยายตัว และสามารถสร้างผลประกอบการอย่างโดดเด่นได้ในอนาคต

สำหรับการเสนอขายหุ้นไอพีโอของ WPH ครั้งนี้ มีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีกสองแห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

นายเชน เหล่าสุนทร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงิน บมจ. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง (WPH) กล่าวว่าเมื่อได้รับเงินจากการระดมทุนครั้งนี้เปรียบเสมือนเป็นการติดอาวุธทางการดำเนินธุรกิจให้กับ WPH ซึ่งจะเร่งดำเนินงานตามแผนที่วางเอาไว้ทันที โดยจะนำไปใช้ลงทุน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสร้างโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง โดยเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการจากเดิมที่เปิดคลินิกเวชกรรม อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งนี้ จะสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง 2) โครงการขยายโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง โดยมีแผนจะสร้างอาคารแห่งใหม่ 2 อาคาร และอาคารจอดรถ 300 คัน รวมถึงปรับปรุงอาคารเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการจากปัจจุบัน จำนวน 120 เตียง เป็น 212 เตียง นอกจากนั้น จะนำไปใช้สำหรับชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์

“จังหวัดตรัง และกระบี่ เป็นจังหวัดใหญ่ และมีความต้องการใช้บริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ทำให้ธุรกิจการแพทย์ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตไปได้อีกมาก ขณะที่ “วัฒนแพทย์” เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 60 ปี ได้รับการยอมรับในการเรื่องคุณภาพการรักษาพยาบาล ในอนาคต จะเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ โดยจะรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น ทั้งจำนวนแพทย์ จำนวนเตียงเพิ่มขึ้น และการเพิ่มศูนย์รักษาเฉพาะทาง ซึ่งจะผลักดันให้รายได้และกำไรของ WPH ขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง สามาสร้างผลตอบแทนที่ดีกับผู้ถือหุ้นในอนาคต” นายเชน เหล่าสุนทร กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...