xs
xsm
sm
md
lg

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน เซ็นสัญญาฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน เซ็นสัญญาจ้างฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ กับกรมควบคุมมลพิษเรียบร้อยแล้ว เผยพร้อมเดินแผนฟื้นฟูทันที 31 สิงหาคมนี้ “สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ” มั่นใจเสร็จก่อนกำหนด 1,000 วัน หลังมีความพร้อมทั้งเทคโนโลยี บุคลากร และประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจ พร้อมสั่งงานช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชาวบ้านที่ต้องทนทุกข์มานานกว่า 18 ปี ต้องทำอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ตรงตามเป้าหมายของ คพ. เผยโครงการนี้จะถือเป็นต้นแบบของการดำเนินการฟื้นฟูในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันอีกหลายแห่ง รอการจัดการแก้ไข

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้นำในธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย นำกลับมาใช้ใหม่ และเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานทดแทนรายเดียวในประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จากการปนเปื้อนสารตะกั่วในจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 38/2559 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โดยมีมูลค่างาน 454,762,865.73 บาท
 
สำหรับโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จากการปนเปื้อนสารตะกั่วดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินโครงการภายใน 1,000 วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา ประกอบไปด้วยการสำรวจพื้นที่ และจัดทำแผนดำเนินงาน ก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยดูดตะกอนในลำห้วย และหน้าฝาย กำจัดดินปนเปื้อนโดยการฝังกลบยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย ก่อสร้างฝายดักตะกอน และปรับปรุงถนนภายในชุมชน ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินโครงการฟื้นฟูฯ ให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ก่อนกำหนด 1,000 วันได้อย่างแน่นอน
 
เนื่องจากได้ให้ความสำคัญเรื่องแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนมาเป็นอันดับแรก โดย BWG ไม่ได้มองเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ แต่เป็นการช่วยเหลือสังคม เพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วมานานกว่า 18 ปี สร้างความสูญเสียให้กับทั้งชีวิตและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

“มั่นใจว่า โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จะเสร็จก่อนกำหนดในสัญญา เพราะเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขความเดือดร้อนของชุมชนมาเป็นอันดับแรก ประกอบกับเรามีความพร้อมสำหรับงานฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ เป็นอย่างดี ทั้งด้านเครื่องมือ บุคลากร ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากอยู่ในธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 20 ปี มั่นใจได้ว่า การกำจัดกากตะกอนในลำห้วย และการฟื้นฟูดิน จะเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้ใน TOR โดยบริษัทฯ จะลงพื้นที่เริ่มกระบวนการฟื้นฟูทันทีในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ซึ่งโครงการนี้จะถือเป็นต้นแบบของการดำเนินการฟื้นฟูในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน ซึ่งยังมีหลายแห่งรอการจัดการแก้ไข” นายสุวัฒน์ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น