xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.ยื้อลมหายใจ “KC” นำส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษครั้งที่ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ก.ล.ต.เผยพร้อมขยายระยะเวลาการนำส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) ครั้งที่ 2 ให้แก่ บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ หรือ KC ซึ่งครบกำหนดนำส่ง ก.ล.ต.ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ KC จัดทำ special audit เพื่อตรวจสอบระบบเกี่ยวกับการออกตั๋วแลกเงิน การรับและจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี ตลอดจนข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อขายที่ดิน พร้อมกับให้แก้ไขงบการเงินงวดปี 2558 และงวดไตรมาส 3 ปี 2559 โดยให้ KC นำส่งรายงานดังกล่าวภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมา KC ได้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่ง ก.ล.ต.ได้ขยายระยะเวลาให้เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2560

อย่างไรก็ตาม หาก KC ยังไม่สามารถนำส่ง special audit ภายในระยะเวลาที่ขยายให้ได้ เนื่องจากผู้สอบบัญชียังอยู่ระหว่างรอเอกสารยืนยันความถูกต้องจากหน่วยงานภายนอก จึงขอขยายเวลาในการนำส่งออกไปอีก 20 วัน ซึ่ง ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นควรขยายระยะเวลานำส่งรายงานดังกล่าวเป็นภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และให้ทาง KC เร่งนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขต่อ ก.ล.ต. พร้อมทั้งเปิดเผยผล special audit และงบการเงินดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...