xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.ขึ้น SP หุ้น RICH อาจเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท.ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ RICH ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาว่า บริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงิน และการดำเนินงานหรือไม่ คือ มีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ จนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะได้ข้อสรุป ทั้งนี้ ไม่เกิน 7 วันทำการ หรือภายในวันที่ 9 มีนาคม 2560

โดย RICH ได้นำส่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีมายังตลาดหลักทรัพย์โดยมีฐานะการเงินที่อาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนดังกล่าว
 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น...