xs
xsm
sm
md
lg

“พร้อมเพย์” การรับ-โอนรูปแบบใหม่ที่คุณควรรู้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


หลายเดือนที่ผ่านมาธนาคารหลายแห่งในประเทศไทยได้ปรับโฉมระบบการให้บริการรับ–โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่ที่เรียกกันว่า “พร้อมเพย์” โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้ ATM (เอทีเอ็ม), Internet Banking (อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง) หรือ Mobile Banking (โมบายแบงก์กิง) เป็นต้น ทำให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด และค่าธรรมเนียมยังถูกลงด้วย โดยเฉพาะการโอนต่างธนาคาร หรือข้ามเขต ข้ามจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัด จ่ายค่าอาหารให้เพื่อน หรือโอนเงินค่าซื้อของให้บัญชีต่างธนาคาร ถ้าจำนวนไม่เกิน 5,000 บาท ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือหากเกิน 5,000 บาทขึ้นไป จะเสียค่าธรรมเนียมที่ถูกลงกว่าการโอนเงินแบบเดิม

แม้ว่าพร้อมเพย์จะเป็นระบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยได้ แต่หลายคนยังสงสัยและกังวลเกี่ยวกับการใช้งานระบบการเงินใหม่นี้ จึงจะขอบอกข้อควรระวัง และแนะนำวิธีการใช้บริการพร้อมเพย์ที่ถูกต้องดังนี้

สำหรับผู้รับโอนเงิน

ในการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ ผู้รับโอนเงินต้องลงทะเบียนสมัครบริการพร้อมเพย์ให้สำเร็จก่อน แล้วจึงแจ้งเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ผู้โอนเงินทราบ โดยการลงทะเบียนนั้นก็สามารถทำได้ไม่ยาก เพียงลงทะเบียนกับธนาคารที่เราจะผูกบัญชีไว้ โดยต้องเตรียม 3 สิ่งนี้ไว้เพื่อผูกบัญชี คือ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน), บัตรประจำตัวประชาชน, และโทรศัพท์มือถือ/หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ต้องการให้ลงทะเบียน ซึ่งเราสามารถเลือกว่าจะนำเลขประจำตัวประชาชนไปผูกกับบัญชีเงินฝากใด หรือจะนำหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราไปผูกกับบัญชีเงินฝากใด เมื่อเลือกแล้วสามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นตู้ ATM (เอทีเอ็ม), Internet Banking (อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง), Mobile Banking (โมบายแบงก์กิง) หรือสาขาธนาคาร โดยมีข้อกำหนดดังนี้

• 1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ผูกได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น อย่าใช้หมายเลขเดียวกันลงทะเบียนซ้ำกับหลายธนาคารจะทำให้การลงทะเบียนไม่สำเร็จ
• หากต้องการเปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไว้กับทั้งเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ต้องไปยกเลิกการลงทะเบียนกับธนาคารที่เคยผูกบัญชีไว้ก่อน แล้วจึงไปลงทะเบียนผูกบัญชีกับธนาคารใหม่
• กรณีเปลี่ยน/ยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไว้แล้ว ต้องไปยกเลิกการลงทะเบียนกับธนาคารที่เคยผูกบัญชีไว้โดยเร็ว และหากยังต้องการใช้บริการพร้อมเพย์ ต้องนำหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ไปลงทะเบียนใหม่กับธนาคารที่เลือกใช้บริการ

สำหรับผู้โอนเงิน

ผู้โอนเงินก็สามารถโอนเงินด้วยบริการพร้อมเพย์ได้ ถึงแม้ว่าไม่ได้ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ แต่ผู้รับโอนต้องลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์แล้ว ผู้โอนเงินจึงสามารถโอนผ่านพร้อมเพย์ด้วยค่าธรรมเนียมใหม่ได้

• ก่อนโอนเงินทุกครั้งควรตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ผู้รับโอนเงิน และจำนวนเงินให้ถูกต้องก่อนยืนยันการโอนทุกครั้ง
• หลังการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ควรเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ทุกครั้ง
• หากเกิดปัญหาในการโอนเงิน ให้ติดต่อธนาคารต้นทางทันที

ข้อควรระวังของการใช้บริการทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

• ควรรักษาอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อทำธุรกรรมทางการเงินเป็นอย่างดี เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ Mobile Device เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาไปใช้งาน เช่นเดียวกับการดูแลบัตรเครดิตหรือบัตร ATM ที่ผ่านมา
• ผู้โอนเงินควรเรียนรู้ ศึกษา วิธีการใช้งานอย่างปลอดภัย เช่น การตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินให้ถูกต้องก่อนการยืนยันการโอนเงิน
• ควรมีความรอบคอบในการตั้งรหัส Username / Password ให้คาดเดาได้ยาก และไม่ควรบอกรหัส Username / Password กับผู้อื่น หรือเขียนเอาไว้ในที่เปิดเผย

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินด้วยพร้อมเพย์ หรือ การโอนเงินแบบเดิม จะปลอดภัยหรือไม่นั้น ผู้ใช้บริการก็เป็นส่วนสำคัญ เพราะต้องเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้โอนเงินให้ปลอดภัย ไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้งาน และเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง ระมัดระวังในการตั้ง Username / Password รวมทั้งตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของผู้รับโอนให้ถูกต้องก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง เพียงเท่านี้การทำธุรกรรมทางการเงินของคุณก็จะปลอดภัยไร้กังวล

(พื้นที่ประชาสัมพันธ์)

กำลังโหลดความคิดเห็น