xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มเตชะอุบล ซื้อเพิ่ม “ฮอท พอท” 5.05% รั้งผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.ฮอท พอท “สกุณา บ่ายเจริญ” ขายบิ๊กล็อต 20.50 ล้านหุ้น หรือ 5.05% ราคาหุ้นละ 2.80 บาท รวมมูลค่า 57.40 ล้านบาท ให้ “อภิชัย เตชะอุบล” คงเหลือถือหุ้น 29.41% แม้จะเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง ขณะที่กลุ่มเตชะอุบล รั้งอันดับสอง 24.50%

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) หรือ HOTPOT แจ้งว่า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นางสาวสกุณา บ่ายเจริญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และดำรงตำแหน่งกรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้ขายหุ้นซึ่งเป็นรายการซื้อขายหุ้นในกระดานใหญ่ (Big Lot) ให้แก่ นายอภิชัย เตชะอุบล จำนวน 20.50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 57.40 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากรายการขายหุ้น Big Lot ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนแปลงดังนี้ โดยกลุ่มของนายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ถือหุ้นลดลงจากเดิม 139.90 ล้านหุ้น หรือ 40% ณ วันที่ 30 ธ.ค.59 เหลือเพียงจำนวน 119.40 ล้านหุ้น หรือ 29.41% ประกอบด้วยนายสมพล 110.78 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.29% นางสาวสกุณา บ่ายเจริญ 6.52 ล้านหุ้น หรือ 1.61% และนางสาวอัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี 2.10 ล้านหุ้น หรือ 0.52%

ขณะที่กลุ่มนายอภิชัย เตชะอุบล มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มจาก 78.97 ล้านหุ้น หรือ 19.45% เป็น 99.47 ล้านหุ้น คิดเป็น 24.50% ประกอบด้วย นายอภิชัย 90.37 ล้านหุ้น หรือ 22.26% และ บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 9.10 ล้านหุ้น หรือ 2.24%

สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด แต่อาจจะส่งผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหารบางส่วน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ การเข้าถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหม่ดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แต่อย่างใด
กำลังโหลดความคิดเห็น...