xs
xsm
sm
md
lg

“อภิชัย เตชะอุบล” ถือ HOTPOT 24.50% ไม่กระทบธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) หรือ HOTPOT ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีรายการซื้อขายหุ้นในกระดานใหญ่ (Big Lot) เมื่อวันที่ 11 ม.ค.60 โดย นางสาวสกุณา บ่ายเจริญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้ขายหุ้นจำนวน 20.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.05% ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท ให้แก่นายอภิชัย เตชะอุบล

ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มนายอภิชัย เตชะอุบล จะเข้ามาถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 2 ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 24.50% จากเดิมที่มีอยู่ 19.45% โดยสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งเป็นของนายอภิชัย 22.26% และ บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (TFD) สัดส่วน 2.24%

ส่วนกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ยังคงเป็นรายเดิม คือ กลุ่มนายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี แต่จะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือ 29.41% จากเดิมที่ 34.46% แบ่งเป็น การถือหุ้นโดยนายสมพล 27.29%, นางสาวสกุณา 1.61% และนางสาวอัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี 0.52%

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด แต่อาจจะส่งผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหารบางส่วน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ขณะที่การเข้าถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหม่ดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นแต่อย่างใด

กำลังโหลดความคิดเห็น...