xs
xsm
sm
md
lg

GCAP ปักธงเป้ายอดสินเชื่อใหม่ปีนี้คาดโต 50% จ่อออกหุ้นกู้ใหม่กว่า 200 ล้านบาท พร้อมโปรยยาหอมขออนุมัติจ่ายปันผล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ายสันติ หอกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.จี แคปปิตอล หรือ GCAP
GCAP ตั้งเป้าหมายการขยายตัวของสินเชื่อรวมปีนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากการขยายบริการ และคู่ค้าใหม่ๆ โดยเน้นสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทพืชไร่ เครื่องจักรประเภทอื่นๆ และบริการทางการเงิน ล่าสุด ออกบริการสินเชื่ออีก 2 ประเภท คือ สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ประกาศจัดประชุมผู้ถือหุ้น 7 เมษายน 2559 นี้ เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2559 และออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี จำนวน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 4-5 เมษายน 2559 มั่นใจจะได้รับการตอบรับเต็มจำนวน

นายสันติ หอกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) GCAP เปิดเผยว่า ในปี 2559 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการขยายตัวของสินเชื่อรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากการขยายบริการ และคู่ค้าใหม่ๆ โดยจะเน้นสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทพืชไร่ เครื่องจักรประเภทอื่นๆ และบริการทางการเงิน ซึ่งมีบริการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นอีก 2 ประเภท คือ สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับพนักงานของบริษัทฯ คู่ค้า บริษัทพันธมิตร บริษัทที่ต้องการเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ ในไตรมาสแรกของปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการทางการเงินใหม่ๆ และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยมูลนิธิอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบสำหรับธุรกิจบริการทางการเงิน โดยคาดว่าทั้ง 2 โครงการจะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน และองค์กรในการสร้างกลยุทธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี หลังจากบริษัทฯ เคยร่วมโครงการนำร่ององค์กรต้นแบบ CSR ของตลาดหลักทรัพย์ mai ในปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความรู้ และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ หลังจาก GCAP ประกาศผลการดำนินงานของปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีกำไรสุทธิ 55 ล้านบาท หรือ 0.28 บาทต่อหุ้น โดยจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอโนมา เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผลประกอบการ ประจำปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 177.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 8.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 และมีกำไรสุทธิ 55.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 4.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.07 แต่ยังคงรักษาอัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ 31 ของรายได้รวม จากผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 หุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดมกราคม-มิถุนายน 2558 ไปแล้วหุ้นละ 0.05 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลในรอบครึ่งปีหลังงวดกรกฎาคม-ธันวาคม 2558 หุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลปกติหุ้นละ 0.10 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษหุ้นละ 0.05 บาท ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการดำเนินงาน

สำหรับผลการดำเนินงานที่ลดลงเกิดจากยอดการปล่อยสินเชื่อรวมของบริษัทปี 2558 มีจำนวน 272.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 36 ขณะที่ตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรโดยรวมหดตัวร้อยละ 50 จากภาวะภัยแล้ง อย่างไรก็ดี การขยายตัวของสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนบริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน โดยการออกหุ้นกู้ระยะยาวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้ระยะสั้น ทำให้มีต้นทุนทางการเงินลดลงในระยะยาว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...