xs
xsm
sm
md
lg

CATรวมพลัง หวังปลูกสำนึกเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นางสาววันทนีย์ สนธิชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในฐานะคณะทำงานพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดกิจกรรม CAT รวมพลังสร้างสุข เพื่อส่งเสริมศักยภาพและกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกดีในการดำเนินงาน CSR เชิงระบบ (CSR in Process) ให้กับพนักงาน CAT อาสา ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆ และร่วมกันคัดเลือกแผนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาองค์กรและชุมชนเชิงกลยุทธ์ CSV โดยมีพนักงาน CAT อาสา ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน โดยงานครั้งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และ บ้านนา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สำหรับเป้าหมายในการจัดกิจกรรม CAT รวมพลังสร้างสุข ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยพนักงาน CAT ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างตระหนักดีรู้และเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสามารถนำการดำเนินงาน CSR เชิงระบบ มาปรับใช้ในการทำงานปละชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
กำลังโหลดความคิดเห็น...