xs
xsm
sm
md
lg

“หม่อมอุ๋ย” เล็งเดินหน้าเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล พร้อมหนุนลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“หม่อมอุ๋ย” เตรียมเดินหน้าเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล คาดทั่วประเทศเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ปี 2560 พร้อมหนุนลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์เต็มสูบ คาดใช้เม็ดเงิน 3-4 หมื่นล้าน เล็งเปิดทางให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวในงานสัมมนา “ก้าวสู่ Digital Government ภายใต้นโยบาย Digital Economy” โดยระบุว่า ยุทธศาสต์ 5 ด้านของรัฐบาล ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานบริการ โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายกฎระเบียบและมาตรฐาน ด้านส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและด้านการพัฒนาสังคมดิจิตอล โดยมีความคืบหน้าพอสมควร เนื่องจากทุกหน่วยงานรับนโยบายและเร่งดำเนินการเริ่มจากการตั้งบรอดแบนด์แห่งชาติที่จะนำเครือข่ายใยแก้วนำแสงไฟเบอร์ออฟติกเข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยผลการศึกษาจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นจะมีการตั้งบริษัทกลางเพื่อดูแลโครงการทั้งหมด เพื่อตีราคาต้นทุนและค่าเช่า คาดว่าอินเทอร์เน็ตจะสามารถเข้าถึงหมู่บ้านปี 2559 และเข้าถึงทุกบ้านทั่วประเทศ 2560

ทั้งนี้ ได้มีแผนดำเนินการจัดทำศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ (IDC) ใหม่เพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายรวบรวมข้อมูลทุกด้านที่ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จากปัจจุบันที่แต่หน่วยงานทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 112 แห่ง ต่างลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์กันเอง ดังนั้น จึงให้หยุดการลงทุนและให้รวบรวมโครงการไว้ด้วยกัน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้น จะออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ และคาดว่าจะใช้วงเงินลงทุน 3-4 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 10 เดือนและเปิดใช้งานได้ภายในปี 59

“เราจะเปิดให้เอกชนมาลงทุน แล้วเราก็ไปเช่าต่อ เราจะเข้าไปบริหารข้อมูลเอง” รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในงานสัมนาก้าวสู่ Digital Government ภายใต้ Digital Economy

ม.ร.ว.ปริดิยาธร กล่าวว่า ดาต้าเซ็นเตอร์ มีความจำเป็นมากสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล ที่จะทำให้เกิดปริมาณข้อมูลมหาศาล ขณะเดียวกัน ภาครัฐต้องการใช้งานของภาครัฐไปกระตุ้นให้เกิดการลงทุนธุรกิจของเอกชน แต่ปัจจุบันยังมีผู้ใช้บริการไม่มากและแต่ละแห่งไม่ได้มีการเชื่อมต่อระบบกัน ดังนั้น ภาครัฐต้องสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่ มีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ใช้รายใหญ่เพื่อกระตุ้นความต้องการโดยรวม ต่อจากนี้จะทั้งภาครัฐและเอกชนจะไม่มีการลงทุนซ้ำซ้อน

“คาดว่าภายในปีนี้ประชาชนจะเข้าใช้บริการกว่า100 บริการโดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านไปติดต่อราชการอีกแล้ว โดยจะห้ามเจ้าหน้าที่ไม่ให้เรียกร้องสำเนาจากบัตรประชาชน แต่เขาต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล วันนี้กระทรวงมหาดไทยก็เริ่มแล้ว...ทุกสมาคมวิ่งเข้ามาหาผม เขาอยากค้าขาย E-commerce”

ทั้งนี้ ในปีนี้มีเป้าหมายเชื่อมโยงข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานราชการ นำร่อง 7 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชื่อมโยงเข้ารับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อลดการขอสำเนาเอกสารราชการจากผู้ขอรับบริการ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มว่า รัฐบาลต้องการให้เกิดบรอดแบนด์แห่งชาติในช่วง 2 ปีนี้ โดยในปี 59 จะต้องมีบริการบรอดแบนด์ครอบคลุมทุกจังหวัด และในปี 60 จะสามารถใช้ได้ทุกตำบล โดยจะเชิญชวนทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นเจ้าของไฟเบอร์ออฟติกนำมารวมกัน เพื่อจะได้รู้ว่าปัจจุบัน ประเทศไทยมีเครือข่ายอย่างไร มีความยาวเท่าใดแล้ว ซึ่งต้องใช้เวลาในการรวบรวมและตกลงเจรจาในการนำมารวมกัน โดยเฉพาะขั้นตอนการตีมูลค่าสินทรัพย์เพื่อแลกเปลี่ยนการนำสินทรัพย์ทั้งเสา, ไฟเบอร์ออฟติกที่นำมารวมกัน คาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

จากนั้นจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเพื่อให้โครงข่ายกระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งยังต้องรอผลประเมินก่อน โดยจะมีการจัดตั้งบริษัทกลางเข้ามาดูแลบรอดแบนด์แห่งชาติ ส่วนแหล่งเงินลงทุนเห็นว่าไม่เป็นปัญหา รัฐอาจใช้เงินกู้ หรือระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

“ภายในปีนี้ บริษัทที่เขาสมัครใจเข้ามารวมกัน จะรู้ว่ามีสายไฟเบอร์ออฟติกกี่สาย กี่กิโลเมตร แล้วจะมาคำนวณว่าจะต้องลงทุนเพิ่มอีกเท่าไร เราตั้งเป้าว่าในปี 59 บรอดแบนด์ใช้ได้ทั่วประเทศ และใช้ได้ทุกตำบลในปี 60”

ด้านนายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า รัฐบาลนี้มองเห็นอนาคตและต้องการนำประเทศไทยก้าวสู่สังคมที่มั่นคงและแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในระดับเวทีโลก ดังนั้น การลงทุนด้วยการเปลี่ยนแปลงทุกด้านจำเป็นต้องเกิดขึ้น ภาคราชการต้องร่วมมือกันพัฒนาภาครัฐในภาพรวมให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Government ด้วย โดยรัฐบาลได้มอบหมายสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนในด้านนี้

ภารกิจเร่งด่วน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. การบูรณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณ 2. การบูรณาการข้อมูลบริหารสำหรับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีระบบรายงานเพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศที่ทันสมัยใช้ในการติดตามการดำเนินงาน และ 3. บูรณาการการให้บริการประชาชน โดยลดสำเนาเอกสารราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน แต่ใช้ฐานข้อมูลผ่านสมาร์ตการ์ด หรือบัตรประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น