xs
xsm
sm
md
lg

กงสุลใหญ่เวียดนาม หนุน มรภ.อุบลฯ ดึงกีฬาเป็นสื่อสร้างคุณภาพ นศ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 29 ก.ค.65 รศ.ดร.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาการอธิการบดี มรภ.อุบลราชธานี ได้ร่วมประชุมหารือกับ มร.ซู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำ จ.ขอนแก่น เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างระหว่างมรภ.อุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยในเวียดนาม โดยใช้การกีฬาเป็นสื่อ

มร.ซู ดั๊ก หยุง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยในเวียดนาม ส่วนใหญ่จะมีสถานที่ไม่กว้างขวางเหมือนมหาวิทยาลัยในประเทศไทย แต่โดยพื้นฐานก็มีความสนใจและนิยมเล่นกีฬาเหมือนกัน ซึ่งการประสานความร่วมมือในครั้งนี้ตนเห็นด้วยกับอธิการบดี มรภ.อุบลฯ ที่ให้ความสำคัญด้านกีฬาเป็นหลัก และไม่ได้มุ่งเน้นผลการแพ้-ชนะ แต่จะเน้นไปมนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ สร้างความสามัคคี เพื่อต่อยอดการพัฒนาไปสู่ด้านอื่น ๆ

"กีฬาไม่ได้เป็นเรื่องของนันทนาการอย่างเดียว แต่กีฬาจะสร้างให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเมื่อมีสุขภาพดีก็จะยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพมาพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งต่อไป"

มร.ซุง ดั๊ก หยุง ได้กล่าวอีกว่า จากการได้เข้าร่วมในพิธีเปิกการแข่งขันกีฬาม.อาเซียน ครั้งที่ 20 ได้เห็นพิธีเปิดที่สง่างาม และ ยิ่งใหญ่ มรภ.อุบลฯ ได้ร่วมวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมกลมกลืนมาก อีกทั้งยังได้จัดในช่วงเวลาที่สำคัญ คือ วันที่ 28 ก.ค.ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ วันที่ปิดการแข่งขัน 6 ส.ค.ยังตรงกับวัน ครบรอบ 46 ปี สถาปนาทางการฑูตระหว่างไทย กับ เวียดนามอีกด้วย ส่วนการจัดการแข่งขันถือว่าจัดได้สมบูรณ์แบบมีความเป็นมืออาชีพมาก

"ผมหวังเป็นอย่างยิ่งถ้าในอนาคตจะมีการร่วมมือกันในการแข่งขันกีฬ่าระหว่างนักศึกษา มรภ.อุบลฯ รวมถึงนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยของเวียดนาม ซึ่งผมก็พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่นอกเหนือจากความร่วมมือกันทางการศึกษา"

ทั้งนี้ในช่วงระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค.นี้ ทางสาธารณรัฐสังคมรินมเวียดนาม โดยจังหวัดกวางติ ได้ส่งนักแสดงจำนวน 20 คนมามาร่วมแสดงกับนักแสดงอีก 4-5 ประเทศในช่วงระหว่างการแข่งขันกีฬาม.อาเซียน ครั้งที่ 20 นี้ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น