xs
xsm
sm
md
lg

"เนวิน" มอบโรงแรม "บริค บ็อกซ์" เป็น รพ.ภาคสนาม หยุด "โควิด-19" ที่บุรีรัมย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โรงแรม บริค บ็อกซ์ โฮเต็ล บุรีรัมย์
เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มอบโรงแรมส่วนตัว บริค บ็อกซ์ โฮเต็ล บุรีรัมย์ เป็นโรงพยาบาลภาคสนาม ควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส โควิด-19 ภายในจังหวัด

เพจเฟซบุก "ปราสาทสายฟ้า" โพสต์ภาพเอกสารราชการของ คณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 7 ลงชื่อ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามข้อความระบุ "ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ยากแก่การควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อให้ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"

"อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(7) และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรีมย์ ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม จึงกำหนดให้โรงแรม บริค บ็อกซ์ โฮเต็ล บุรีรัมย์ เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ในพื้นที่"

ประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

กำลังโหลดความคิดเห็น...