xs
xsm
sm
md
lg

สนามวิ่งเทรลประเทศไทย ผ่านการคัดเลือกติด 1 ใน ซีรี่ส์ Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) ประเทศฝรั่งเศส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลก ในรายการ Ultra Trail Thailand 2020 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้แทนจาก Ultra Trail Mont Blanc International เดินทางมาประเมินผลการจัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่สนามแห่งนี้ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน ซีรี่ส์ของ Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) และเป็น 1 ในสนาม Ultra Trail World Tour ซึ่งจะเป็นสนามเทรลที่ดึงดูดนักวิ่งจากต่างประเทศ ให้เข้าร่วมการแข่งขันได้เป็นอย่างดี

ในพิธีปล่อยตัวมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายคมสัน สุวรรณอำพา รองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร ร่วมในพิธีปล่อยตัว มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20 ประเทศ รวมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1,508 คน

โดยการแข่งขันในวันนี้มีผู้เข้าเส้นชัยในระยะอินทนนท์ 6 ชายในอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสัญญา คานชัย โดยใช้เวลาแข่งขันเพียง 30 ชั่วโมง 20 นาที อันดับที่ 2 MR.Evgeii Makarov ใช้เวลาในการแข่งขัน 35 ชั่วโมง 48 นาที และ อันดับที่ 3 นายยศชัย ชัยพรหมมา ใช้เวลาในการแข่งขัน 36 ชั่วโมง 4 นาที ระยะอินทนนท์ 6 หญิงในอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวดวงฤทัย ภักดีวินิชสุโข โดยใช้เวลาแข่งขันเพียง 44 ชั่วโมง 52 นาที อันดับที่ 2 นางสาวจุฑารัตน์ ปานศิขุม ใช้เวลาในการแข่งขัน 47 ชั่วโมง 08 นาที ส่วนผู้เข้าเส้นชัยระยะอินทนนท์ 5 นายในอันดับที่1 ได้แก่ นายอธิป เนตรอนงค์ ใช้เวลาแข่งขันเพียง 18 ชั่วโมง 43 นาที อันดับที่ 2 นายแสนพร ใสสะอาด ใช้เวลาในการแข่งขัน 20 ชั่วโมง 28 นาที อันดับที่ 3 นายทีปากรณ์ ตั้งรพีภากร ใช้เวลาในการแข่งขัน 21 ชั่วโมง 53 นาที ระยะอินทนนท์ 5 หญิงในอันดับที่ 1 นางสาว กนกกร วิทสากัน ใช้เวลาแข่งขันเพียง 18 ชั่วโมง 43 นาที อันดับที่ 2 นางสาว สกุนา อุสานาวะสิน 30 ชั่วโมง 6 นาที อันดับที่ 3 นัทฐานัน เมฐานัง 31 ชั่วโมง 5 นาที ระยะอินทนนท์ 4 ชายในอันดับที่ 1 นาย อนุพงษ์ จมขุน ใช้เวลาเพียง 12 ชั่วโมง 54 นาที อันดับที่2 นายสุวิท มีมิตรภาพ ใช้เวลาแข่งขัน14 ชั่วโมง 13 นาที อันดับที่ 3 กิตติพงษ์ รามมานา ใช้เวลาแข่งขัน 14 ชั่วโมง 13 นาที นาที ระยะอินทนนท์ 4 หญิงในอันดับที่ 1 นางสาวพิศชานัน มหาโชติ ใช้เวลาเพียง 14 ชั่วโมง 13 นาที อันดับที่ 2 นางสาวจินตนา เกตุเพชร ใช้เวลา 16 ชั่วโมง 52 นาที อันดับที่ 3 สุจิตรา ศรีสะใบ ใช้เวลาแข่งขัน 17 ชั่วโมง 47 นาที ระยะอินทนนท์ 3 ชายในอันดับที่ 1 นาย ธนพงศ์ จันทร์กระจ่าง ใช้เวลาในการแข่งขันเพียง 8 ชั่วโมง 40 นาที อันดับที่ 2 Mr.Mattias Wallin ใช้เวลาแข่งขัน 9 ชั่วโมง 42 อันดับที่ 3 Orarik Tasuya ใช้เวลาแข่งขัน 10 ชั่วโมง นาที ระยะอินทนนท์ 3 หญิงในอันดับที่ 1 นางสาววิภาวี ประทุมสุวรรณ ใช้เวลาในการแข่งขันเพียง 9 ชั่วโมง 53 นาที อันดับที่ 2 Sutinee Rasp เวลาในการแข่งขันเพียง 10 ชั่วโมง 03 นาที อันดับที่ 3 นางสาวน้ำเพชร พรธรารักเจริญ เวลาในการแข่งขันเพียง 10 ชั่วโมง 11 นาที ระยะอินทนนท์ 1 หญิงในอันดับที่ 1 Iga Kopies ในการแข่งขันเพียง 2 ชั่วโมง 8 นาที อันดับที่ 2 จิราวัฒน์เวลาในการแข่งขันเพียง 2 ชั่วโมง 16 นาที อันดับที่ 3 Junseob Park เวลาในการแข่งขันเพียง 2 ชั่วโมง 16 นาที ระยะอินทนนท์ 3 หญิงในอันดับที่ 1 นางสาววิภาวี ประทุมสุวรรณ ใช้เวลาในการแข่งขันเพียง 9 ชั่วโมง 53 นาที อันดับที่ 2 Sutinee Rasp เวลาในการแข่งขันเพียง 10 ชั่วโมง 03 นาที อันดับที่ 3 นางสาวธัญญารัต แถบเงิน เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 07 นาที
กำลังโหลดความคิดเห็น