xs
xsm
sm
md
lg

โพลชี้ชัดกีฬาไทยอยู่ที่เดิม ผิดหวัง "ช้างศึก" ร่วงซีเกมส์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับปรากฏการณ์กีฬาไทยในปี 62” สืบเนื่องจากในปี 2562 วงการกีฬาไทยมีปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในหลากหลายมิติประกอบกับกำลังจะสิ้นปี KBU SPORT POLLจึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจและติดตามข่าวสารทางการกีฬา เพื่อสะท้อนมุมมองต่อวงการกีฬาไทยในรอบปี ที่ผ่านมา

สำหรับการสำรวจดำเนินการระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่ติดตามและสนใจกีฬาทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,246 คน เพศชาย 672 คน คิดเป็นร้อยละ 53.94 เพศหญิง 574 คน คิดเป็นร้อยละ 46.06 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

พัฒนาการกีฬาไทยในปี 62 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ36.05 ชี้ว่าพัฒนาการอยู่กับที่ รองลงมาร้อยละ 34.49 ดีขึ้น ร้อยละ 27.43 แย่ลง และร้อยละ 2.03 ไม่แสดงความคิดเห็น

ปรากฏการณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับประชาชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 24.61 นักฟุตบอลหญิงได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก รองลงมาร้อยละ 20.09 นักกีฬาทัพชาติไทยสร้างชื่อในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ร้อยละ 19.98 นักกีฬาได้สิทธิไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 16.66 นักกีฬาฟุตบอลอาชีพไปสร้างชื่อในต่างแดน ร้อยละ 12.71 ประชาชนตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายมากขึ้น และอื่นๆ ร้อยละ 5.95

ปรากฏการณ์ที่สร้างความเสียใจให้กับประชาชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.96 ทีมฟุตบอลยู 23 ตกรอบแรกในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 รองลงมาร้อยละ 25.43 ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น เสียแชมป์โลก ร้อยละ 20.55 ซีเกมส์ครั้งที่ 30 จำนวนเหรียญทองนักกีฬาไทยไม่เป็นไปตามเป้า ร้อยละ 14.07 ทีมฟุตบอลหญิงตกรอบแรกในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี 2019 ร้อยละ 5.85 การทุจริตและความขัดแย้งในวงการกีฬา และอื่นๆ ร้อยละ 3.14

สมาคมกีฬาที่สร้างผลงานได้อย่างประทับใจ ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.87 สมาคมกีฬาเทควันโดฯ รองลงมาร้อยละ 23.43 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ 20.66 สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ร้อยละ 16.89 สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร้อยละ 10.43 สมาคมกีฬามวยสากลฯ และอื่นๆ ร้อยละ 1.72

ความคาดหวังที่มีต่อวงการกีฬาไทยในปี 63 ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.82 นักกีฬาคว้าเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิก 2020 รองลงมาร้อยละ 25.05 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่มาตรฐานสากล ร้อยละ 17.40 นักกีฬาตื่นตัวในการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ร้อยละ 12.66 สมาคมกีฬาบริหารจัดการแบบมืออาชีพ ร้อยละ 10.04 ภาคเอกชน/ท้องถิ่น/ชุมชน มีส่วนร่วมกับการพัฒนากีฬาชาติ และอื่นๆ ร้อยละ 4.03


กำลังโหลดความคิดเห็น...