xs
xsm
sm
md
lg

เปิดชื่อ 20 เปาไทย "ฟีฟ่า" รับรองเป่านานาชาติ 2020

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ "ฟีฟ่า" ประกาศรายชื่อ 20 ผู้ตัดสินไทย ที่ได้รับการรับรองให้ทำหน้าที่ในระดับนานาชาติ ปี 2020

คณะกรรมการผู้ตัดสิน สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ "ฟีฟ่า" ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินไทยที่ผ่านการรับรองให้ลงทำหน้าที่ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2020 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้ตัดสินชาย
1. วรินทร สัสดี
2. ศิวกร ภูอุดม
3. มงคลชัย เพชรศรี
4. วิวรรธน์ จำปาอ่อน
5. สงกรานต์ บุญมีเกียรติ
6. ต่อพงษ์ สมสิงห์

ผู้ตัดสินหญิง
1. พรรษา ชัยสนิท
2. สุนิตา ทองถวิล

ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย
1. ราวุฒิ นาคฤทธิ์
2. ธเนศ ชูชื่น
3. ภัทรพงษ์ กิจสถิตย์
4. อภิชิต โนพวน
5. คมสันต์ คำแผ่น
6. พูนสวัสดิ์ สำราญสุข
7. ราเชนทร์ ศรีชัย
8. โชติระวีย์ ทองดวง

ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง
1. สุภาวรรณ หินทอง
2. นวลนิจ ดอนจังหรีด
3. อริษา จันทร์โสม

ผู้ตัดสินฟุตซอล
1. ยุทธกร ไม้เกตุ
2. พรณรงค์ ไกรรอด
3. เบญจพล หมู่เจริญทรัพย์
4. ชลกาญจน์ เหลืองสอาด

ผู้ตัดสินฟุตซอลหญิง
1. ปนัดดา โคตรเสนาภัทร

ผู้ตัดสินฟุตบอลชายหาด
1. สุวัฒน์ วงศ์สุวรรณ
2. ศุภฤทธิ์ อุตมา


กำลังโหลดความคิดเห็น...