xs
xsm
sm
md
lg

อดีตผู้สมัครชิงนายกลูกหนัง ร้อง "เสรีพิศุทธ์" สอบ "สมยศ" ชี้บริหารไม่โปร่งใส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลฯ
พ.ต.อ.ชัยทรัพย์ ธรัช ฤทธิ์เต็ม อดีตผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ต.ค. โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดดังนี้

30 ต.ค. 2562
ข้าพเจ้า พ.ต.อ.ชัยทรัพย์ ธรัช ฤทธิ์เต็ม ได้รับร้องเรียจากสมาชิก ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่กล้าร้องเรียน กลัวถูกฟัอง ถูกกลั่นแกล้ง แต่กำลังเดือดร้อนพราะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินการของสมาคมฯ ที่จ้างผู้บริหารสิทธิประโยชน์ ให้ผลตอบแทนแก่ผู้รับจ้างสูงถึงร้อยละ 25 ของสิทธิประโยชน์ที่สมาคมได้รับ ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดวีดีทัศน์ ทำให้ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าบริหารสิทธิประโยชน์จากสมาคมฯ ไม่ต่ำกว่าปีละ 56.25 ล้านบาท และบริษัท ไทยลีก จำกัด อีกไม่ต่ำกว่าปีละ58.5 ล้านบาท แต่สมาคมฯ จ่ายเงินสนับสนุนให้แก่สมาชิกด้วยการแบ่งเป็นงวด ครั้งละเล็ก ครั้งละน้อย กะปริบกะปรอย ทำให้งินขาดช่วงไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ขาดเงินทุนหมุนวียนในการบริหารจัดการ ต้องลำบากไปกู้ยืมงินมาประคองให้กิจการอยู่รอด ในฐนะที่ข้าพจ้าเคยเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นนายกสมาคมมาก่อน และเป็นตัวแทนของสมาชิก จึงมาร้องต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. ขอให้ตรวจสอบว่า ในการเสนอราคาประกวด เป็นตัวแทนจัดการสิทธิประโยชน์ของสมาคมฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2563 ซึ่ง บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะ ได้เป็นตัวแทนจัดการสิทธิประโยชน์นั้น บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้นำหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารพาณิชย์ วงงิน 250 ล้านบาท วางค้ำประกันสัญญากับสมาคม และอีก 260 ล้านบาท วางค้ำประกันสัญญากับ บริษัท ไทยลีก จำกัด ซึ่งมูลค่าไม่น้อยกว่าวงเงินประกันรายได้ขั้นต่ำ (Minimum Guarantee) ต่อปี ที่ผู้ยื่นข้อเสนอให้แก่สมาคมฯ โดยหนังสือค้ำประกันจะต้องออกให้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในวันที่ยื่นข้อเสนอตามที่กำหนดไว้ ในข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง Term of Reference (TOR) หรือไม่ และปัจจุบันหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว อยู่ที่ไหน ใครเป็นผู้เก็บรักษา

2. ขอให้ตรวจสอบว่า พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ มีอำนาจนำเอาเงินของสมาคมฯ และบริษัท ไทยลีก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของสมาคมฯ ไปแจกโบนัส ตั้งเงินเดือน เบิกจ่ายงินเดือนให้ตนเอง และกรรมการบางคน โดยไม่ผ่านมติเห็นชอบ จากสภากรรมการ และไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ผิดข้อบังคับสมาคม ข้อ 86 ที่กำหนดให้สมาคมต้องไม่ดำเนินการหาผลประโชน์มาแบ่งปันกัน พื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม และ ผิดพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 73 (5) ห้ามสมาคมกีฬากระทำการหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน ผิดข้อบังคับสมาคม ซึ่งมีโทษทางอาญา
ตามมาตรา 125 และ ผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 หรือไม่

3. ขอให้ตรวจสอบว่าผู้บริหารสมาคมกี่ยวข้องกับการนำภริยาของ นายพาทิศ ศุภพงษ์ และ นายเบนจามิน ตัน มาทำสัญญาเท็จว่าเป็นลูกจ้างสมาคม เพื่อมาแบ่งรับเงินเดือน จากนายนายพาทิศ และ นายเบนจามิน ทั้งที่ความจริง ไม่ได้ทำงานให้แก่สมาคม เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี หรือไม่

4. ขอให้ตรวจสอบว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง และ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ได้เรียกสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิลงมติในที่ประชุมใหญ่ บางส่วน ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ห้องอาหาร The Emerald Hotel กรุงเทพมหานคร และมอบเช็คธนาคารไทยพาณิย์ สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ บัญชีเลขที่ 4680548812 สั่งจ่ายโดยสมาคม ให้เป็นเงินรายละ 150,000 บาท สำหรับสมาชิกที่แข่งขันในไทยลีก 3 และรายละ 100,000 บาท สำหรับสมาชิกที่แข่งขันในไทยลีก 4 ส่วนสมาชิกที่ไม่ได้มาก็ได้โอนเงินให้ผ่านทางบัญชีธนาคาร โดยไม่ผ่านมติเห็นชอบจากสภากรรมการ และไม่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่ ผิดข้อบังคับสมาคม ข้อ 71 เพื่อไม่ให้สมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกที่มีสิทธิ์ออเสียงทั้งหมด เข้าชื่อกันร้องขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม หรือไม่

5. ขอให้ตรวจสอบเงินของสมาคมฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด ที่ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นำไปตั้งเงินเดือนให้ตนเอง และเบิกจ่ายเงินคืนตนอง โดยไม่มีอำนาจดังกล่าว ว่าได้นำไปยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 หรือไม่ ซึ่งเป็นการกระทำการอันเป็นความผิดฐาน จงใจยืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ มีรายได้มากกว่าที่แจ้งต่อ ป.ป.ช. และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินนั้น ตาม พ.ร.ป. ว่าตัวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 105 มาตรา 114 หรือไม่

6.ขอให้ตรวจสอบเงินสนับสนุนกองทุนโครการ "เพื่อฟุตบอลไทยไปบอลโลก" ที่ขอรับบริจาคจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-ELEVEN ว่าเงินหายไปไหน ใช้จ่ายไปในเรื่องใด มีใคร ได้รับเงินไปบ้าง

7. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เข้ารับตำแหน่ง เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ลาออกเมื่อวันที่ 14มีนาคม 2561 และเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงปัจจุบัน มีช่วงเวลาที่ดำรงตำแหนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ชาติ และนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล ในวลาเดียวกัน หากการไต่สวนพบว่าการทุจริตได้กระทำต่อสมาคมกีฬาฟุตบอล ในขณะที่เป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันผิดต่อจริยธรม ผิดฎระเบียบ หรือผิดบทบัญญัติของฎหมาย ขอให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดำเนินคดีต่อไปด้วย

ข้าพเจ้าทราบว่า พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก ขณะเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้ร้องเรียนเรื่องทุจริตของผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ดังกล่าว ต่อผู้ว่าการการกีฬาแห่ประเทศไทย แล้ว แต่ผู้ว่าการฯ ไม่สามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้ จึงมาร้องต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานกรรมการริการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาผู้แทนราษฎร ให้ตรวจสอบ

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงที่ขอให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบเท่านั้น ไม่ได้ยืนยันว่ผ้าถูกล่าวหาทำกระทำการทุจริต จึงไม่เข้าข่ายการใส่ความผู้อื่นตามกฎหมาย


กำลังโหลดความคิดเห็น...